MUHU UUDISSED: Jälle kierti kellusid

Nüid kierti neid kellusid jälle teese kohja piale. Õhta lähäb varamini pimeks. Neh, inimene oo ikka arjun iidamast-aadamast oma toemetamisi ikka pääva järgi tegema. Et millal omingu päe tõuseb ja õhta looja lähäb. Aga tüöl köimine oo ju kelluaa järgi ja katsu sa siis maiku. Nõuke asi ikka akkab terisse piale küll, kui sa ühe omingu tükkis teist aegu üles piad ennast aama.

Neh, just kevade oo sie kõege ullem aeg. Tõuse omingu tunni jägu enne arjun aega. Siis ep sua silmi lahti ega piad selgeks. Ja ega nie käed ja jaladkid ep akka nii easte kohe liikuma mitte. Sie paergune talveaeg oo ikka meite õige aeg. Sõuke, kut ta muistsel aal oleks pidan olema. Neh, oleks moo tiha, ma jätakskid nõukseks selle, aga mo juttu ep kuule kiegid lihtsama kohja pialtkid. Mis sest kellukiermisest siis viel riaki.

Aga vidust pidada annab ikkagid, ehkkid see moed köib ju koa nüid tüöpääva lõpu järge ja nõnna jäeb õhtast aega tunni jägu vähämaks. Aga eks ta oogid sõuke muistne moed.

Külasema külakuol ep pia sest kellukiermisest midagid ja pühabe oo nende järgmine kuolipäe. Kellu ühest akatse pihta ja lasteaa saalis ja kuoliraha oo üks euru.

Ma ete ep mäletagid, millal mo silmad viimati nõukest asja nägid, et üks kena ja okurootis maja oma kuurialustega seltsis Muhus niisammati moatasa tehti. Kas nõukest imeasja oogid sii enne tehtud? Kis mäletab, võiks pärandikuolile koa tiada anda. Üks tüikk uiema aa pärandid lennab paergu Muhus soresirgest vastu taevast. Puru kena postkonturi maja oo kutupiilu. Neh, uus poed tulle asemele. Mudud, vana piab uiele ruumi tegema. Aga kahuvalu oo ikkagid. Nii kaua oo Muhu rahvast sial tienindatud. Ja kui uus poed valmis suab, siis lõhutse paergune koa moatasa. Sest põle viel kümmet voastad, kui sellesamma Liiva poe juureehitus kuulutati Muhu valla voasta teguks. Nüid siis oo kõik selle voasta teguga.

Elu ja ümberkorraldused Liiva linnas oo küll nii kiireks läin, et mina ep sua juba ammu aru, kuskohtas sie aeg sii Muhus puhkab? Sie oo nii ruttus kut roti kosilane. Ja muhulased taaga seltsis. Aga kellel oleks nüid oma määlestusi selle postkonturiga, siis nie oleks küll kenad papri piale panna. Tulevikkus oo ea meenuta. Nõuke kena silmaga pildistaja oo Liival olemas, kis oo postkonturi viimsed päävad ää talletan. Kümne voasta pärast soaks kena näituse tiha nendest piltidest ja juttudest. Voata nõuke üleskutse teitele!

Print Friendly, PDF & Email