Mitteformaalne haridus – eesmärgistatud ja vabatahtlik õpe

6.–12. novembrini tähistatakse Eestis traditsioonilist noorsootöö nädalat. Tänavu keskendutakse nutika noorsootöö teemadele ja noorsootöö nädala deviis on seekord «Nutikamalt, virtuaalsemalt, globaalsemalt – pilvedesse”.

RAHVUSVAHELINE ÕPE: RIBS-projektis osalevad noored said hiljuti kokku Gotlandil ja 5.-8. oktoobrini toimunud laagris valmis grupitööde tulemusena näitus „Senses“ (tõlkes „Meeled“).
FOTO: Film på Gotland

Nädala eesmärk on pöörata tähelepanu nutikate ja digitaalsete võimaluste kasutamisele noorsootöö tegemisel ning tuua üle-eestiliselt esile erinevate tarkade lahenduste igapäevane kasutamine töös noortega.

Esialgu võib tekkida küsimus, kas noored ei ole juba niigi palju virtuaal- ja nutimaailmas. Samas tuleb tõdeda, et noortega töötamisel peab arvestama nende eripärade ja huvidega ning lähtuma kaasaja noorte vajadustest. Seetõttu räägitaksegi noorsootöö valdkonnas juba mitu aastat nutikast noorsootööst. Lisaks digitaalsete oskuste kasutamisele tuleb töös noortega leida pidevalt sobivaid ja atraktiivseid õpetamise vorme. Tänapäeva noortel on väga palju võimalusi enesearendamiseks ning üks efektiivsemaid moodusi on teha seda mitteformaalse õppe kaudu. Mitteformaalne haridus on see, mida antakse väljaspool kooli, õppimine on samuti eesmärgistatud ja teadlik tegevus, kuid vabatahtlik.

2015. aasta sügisest on Saaremaa noortele mitteformaalse õppimise võimalust pakkunud ka rahvusvaheline noorteprojekt “Rolling Images in Business Startups” (RIBS), mille peamised märksõnad on ettevõtlus, meedia, film ja kultuuridevaheline koostöö. Projekti koordineerib kolm organisatsiooni: Kuressaare linnavalitsus, Kinobuss MTÜ ja Saaremaa Arenduskeskus SA. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi Kesk-Läänemere Programmi (2014–2020) kaudu. Lisaks Eestile osalevad projektis kaaspartnerid Soomest ja Rootsist.

RIBS-projekti eesmärk on suurendada noorte teadmisi ettevõtlusest ja meediakirjaoskusest. Projekti raames toimub õppetöö kohalikel ja piiriülestel kursustel, seminarides ning õpilaste, õpetajate ja mentorite vahetuse kaudu.

Kahe aasta jooksul on Saaremaa gümnaasiumiealised noored saanud teadmisi ettevõtlusest, filmi- ja meediateemadest ning kontakte ja koostöövõimalusi Soome ja Rootsi noortega. Ettevõtluse ja meedia valdkonna spetsialistide juhendamisel on toimunud mitmeid koolitusi ja töötubasid ning projekti tegevustest on osa saanud ka õpetajad ja huvijuhid. Lisaks on toimunud noortevahetused ja rahvusvahelised laagrid Soomes, Ahvenamaal, Gotlandil ja Eestis.

RIBS-projekti raames on noored teinud filmiklippe, animafilme, muusikavideosid, reklaamtutvustusi erinevatele asutustele, dokumenteerinud sündmusi, korraldanud filmifestivali jpm. Projekti on tutvustatud kõigi Saaremaa gümnaasiumide 10. ja 11. klasside õpilastele.

RIBS-projekt kestab 2018. aasta sügiseni ehk kokku kolm aastat. Projekti lõppedes tuleb välja mõelda kindlasti jätkutegevus, sest meediakirjaoskuse arendamine on tänapäeva maailmas väga oluline ja kui teha seda läbi ettevõtluse, on teadmised veelgi mitmekesisemad. Mitteformaalne õpe saab toimuda tänu heale koostööle koolidega, seega täname meie koostööpartnereid, kellega koos oleme saanud pakkuda noortele mitmekesiseid teadmisi ja kogemusi.

Saaremaa vahvate ettevõtlike noorte tegevusega RIBS-projektis saab kursis olla kodulehe www.ribsproject.com kaudu või Facebookis: RIBS ESTONIA ja Rolling Images In Business Startups. Samuti on projektitegevustega võimalus veel liituda – kõik gümnaasiumiealised, kes on huvitatud, kirjutage palun ribs@kinobuss.ee.

Marii Kõrgesaar
noorsootöö spetsialist

Print Friendly, PDF & Email