Linnavalitsuse istungite ülevaade

24. oktoobril otsustati

Eraldada linnaeelarvest haridus- ja noorsootööprojektide toetuseks kokku 1900 eurot (kolm projekti).
Anda luba MTÜ-le Karujärve Tervisespordi Keskus Kuressaare I rull-
uisumaratoni korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (29.10).
Kinnitada Saaremaa kunstiteoste võistluse tulemused ja määrata loomestipendium (600 eurot) koos aukirja ja meenega Sirje Eelmale kolmeosalise töö “Veeringe” eest ning tunnustada aukirja ja meenega Sander Raudseppa ja Kadi Grassi.
Eraldada linnaeelarvest spordiprojektide toetuseks kokku 1500 eurot (kuus projekti) ning kultuuri- ja vabaajaprojektide toetuseks kokku 4560 eurot (11 projekti).
Algatada Garnisoni tn 18 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.
Kiita heaks ja suunata kooskõlastusringile otsuse “Golfikompleksi detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine” eelnõu.
Kinnitada lihthanke “Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel” tulemused ning sõlmida Moeller Auto Pärnu OÜ-ga tarbesõiduki tarneleping ja AS-iga DNB Pank liisinguleping.
Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.
Eraldada linnaeelarvest sotsiaalprojektide toetuseks kokku 1222 eurot (kaks projekti).
Pikendada kahe kuu võrra SEB Liising AS-iga sõlmitud sõiduauto liisingulepingut.

31. oktoobril otsustati

Kinnitada Tuule 4, Kivi 9, Kivi 9b, Staadioni 7 ja Laiamadala saare kinnistul asuva maa-ala kasutamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks OÜ Sandla Karjamõis aastatasu pakkumusega 12 €/ha.
Kinnitada Rohu lasteaia ja Tuulte Roosi lasteaia hoolekogu koosseis.
Moodustada Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu 2016/2017. õppeaastaks.
Kiita heaks ja suunata Saaremaa vallavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine meetmega “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” seotud täiendavate rahaliste kohustuste võtmiseks” eelnõu.
Kinnitada riigihanke “Elektrienergia ostmine 2018” tulemused ja tunnistada edukaks Eesti Energia AS-i pakkumus börsihinnale lisanduva fikseeritud marginaali maksumusega 0,26 €/MWh (ilma käibemaksuta), mis võrdub 0,00026 €/kWh.
Kiita heaks ja suunata Saaremaa vallavolikogu istungile otsuse “Nõusoleku andmine projektiga “Tori jõesadama rekonstrueerimise ehitustööd” seotud rahaliste kohustuste võtmiseks” eelnõu.
Teha 2017. a eelarve tulude ja kulude IV muudatus kogusummas 85 033 eurot.
Eraldada eelarve reservfondist 2234 eurot SA-le Saaremaa Muuseum nõukogu kolme liikme tasudeks, Kuressaare Kultuurivarale merepäevade autoritasudeks 2576 eurot ja piletimüügi vahendusteenuseks 2447 eurot, 1680 eurot Kuressaare linnavalitsuse teenistujate töötervishoiu kuludeks ja 250 eurot puudega isikust filmi tegemise kulude osaliseks katmiseks.

Print Friendly, PDF & Email