Läänesaarlased soovivad külaelukomisjoni (8)

Lääne-Saare kogukonnakogu tegi ettepaneku moodustada Saaremaa vallavolikogu juurde külaelukomisjon.

Teema oli arutusel viimasel kogukonnakogu koosolekul, kus kerkis küsimus, kuidas hakatakse Saaremaa vallavolikogus käsitlema küla- ja laiemalt maaelu teemasid. Kuna arusaamad olid erinevad, jõuti lõpuks seisukohale, et vallavolikogule tuleb teha ettepanek külaelukomisjoni moodustamiseks.

Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ütles Saarte Häälele, et eraldi külaelukomisjoni siiski moodustama ei hakata. “Meil on neid niigi juba kümme tükki,” sõnas ta ja lisas, et kõnealuste teemadega hakkab tegelema regioonide ja halduse komisjon. Lisaks näeb Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping ette, et osavalla- ja kogukonnakogude vanematest moodustatakse kogude ümarlaud, millel on samuti volikogu alalise komisjoni õigused. Maa- ja külaelu küsimused saavad olema ümarlaua olulisemad teemad.


Vallavolikogu komisjonid
Regioonide ja halduse komisjon;
kultuuri- ja spordikomisjon;
hariduskomisjon;
sotsiaalkomisjon;
rahanduskomisjon;
arengu- ja kommunikatsioonikomisjon;
ettevõtlus-majanduskomisjon;
keskkonna- ja ehituskomisjon;
Kuressaare komisjon;
revisjonikomisjon;
kogude ümarlaud.

Print Friendly, PDF & Email