Karala–Pilguse hoiualal avastati pinnase rikkumine (6)

Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Piret Sepp saatis keskkonnainspektsioonile info pinnase kahjustamise kohta Saare maakonnas Karala-Pilguse hoiualal ja Vilsandi rahvuspargi maaüksusel.

FOTO: Piret Sepp

Sepp avastas rasketehnikaga pinnasesse sõidetud rööpad 18. oktoobril. “Rööpad on tekkinud poolloodusliku koosluse taastamise käigus puidu raiumisel ja raiematerjali väljaveol,” märkis ta, lisades, et poolloodusliku koosluse taastamistöid tohib jätka­ta külmunud või kuiva pinnasega, kui masinad pinnast ei kahjusta.

Piret Sepa sõnul ei olnud kahjustatud pinnase ulatust võimalik üle mõõta, kuna vee seis oli kõrge, ja pinnase rikkumise täpne ulatus selgitatakse lähiajal. Ka eeldatav majanduslik, moraalne või loodusalane kahju ei ole hetkel veel ära hinnatud.

Kahju tekitaja on keskkonnaametil teada ja juhtumit menetletakse koos keskkonnainspektsiooniga.

“Tööde tegija esindaja on huvitatud tekitatud pinnasekahjustuste likvideerimisest,” ütles Piret Sepp.

Print Friendly, PDF & Email