Nädal politseis: saunapõleng ja kanepikasvataja

24. oktoobril alustas politsei menetlust vara tahtliku hävitamise faktis, et selgust tuua Nasva külas 16. oktoobril toimunud saunapõlengu juhtumis.

29. oktoobril sai politsei väljakutse Kuressaare linnas Pikal tänaval asuvasse korterisse, kust kiirabi toimetas haiglasse kehavigastusi saanud 32-aastase mehe. Asjaolude kontrollimiseks on politsei alustanud kriminaalmenetlust tervisekahjustuse tekitamise faktis.

Kriminaalmenetlusi tuli eelmisel nädalal alustada veelgi, nii alustati menetlust 18-aastase kanepikasvataja suhtes, kes kasvatas oma kodus kanepitaimi. “Läbiotsimisel leiti tema kodust üheksa kanepitaime,” ütles Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juhtivuurija Ahti Lepp.

Üks menetlus algatati seoses perevägivalla juhtumiga, kui 45-aastane mees tekitas oma 43-aastasele abikaasale füüsilist valu. Samuti algatati menetlus klienditeenindaja suhtes, kes on tööandja arvates umbes aasta jooksul kõrvale pannud üle 20 000 euro.

Väärtegusid oli Kuressaare politseijaoskonna andmeil eelmisel nädalal 23, millest 12 olid liiklussüüteod. Sealhulgas tuli roolist kõrvaldada üks alkoholijoobes juht, tabati viis kiiruseületajat ja kaks lubadeta juhti. Napsutanud alaealiste suhtes alustati eelmisel nädalal viit menetlust.

Print Friendly, PDF & Email