Eksamitulemused jäid kehvemaks (11)

SA Innove avalikustas koolide tänavused riigieksamitulemused, mille järgi koostatud edetabelis on enamiku Saaremaa koolide kohad mullusest kehvemad.


Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro tõdes, et tänavused eksamitulemused on mullustest märgatavalt viletsamad, nagu ka SÜG-i positsioon koolide edetabelis, mille ajalehe Postimees toimetus on eksamitulemuste põhjal koostanud. Aro leidis siiski, et SÜG-i tänavused eksamitulemused on oodatust paremad. ”Kui arvestada, et selle lennuga, kes tänavu lõpetas, ei saanud kool algusest peale harjumuspärast kontakti, kuigi tegime oma parima, siis polegi asi nii hull,” tähendas ta.

Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Variku hinnangul võib tänavuste eksamitulemustega üldiselt rahule jääda.

”Võrreldes varasemate aastatega on tänavuse eesti keele eksami tulemus kõige parem,” tõdes Varik, kelle hinnangul on eesti keele eksamitulemuste põhjal koostatud pingerea 35. koht KG jaoks tubli tulemus. ”Ka matemaatikas on eksamitulemused ühed paremad,” märkis Varik.

Inglise keele eksamitulemusi on tema sõnul aga raske varasemaga võrrelda. ”Ei arvestata enam keskmisi punkte, vaid on keeletasemed,” selgitas ta. ”See taseme saavutanute protsent võinuks pisut kõrgem olla.”

Eesti keele eksamil üle keskmise

Eesti keele eksami sooritas KG-s 88 noort, eksamil saavutatud punktisumma mediaan oli 65,5 punkti. Kõige väiksem punktisumma, mis eksami eest saadi, oli 32 ja suurim 95.

Saaremaa ühisgümnaasiumis tegi eesti keele eksamit 59 noort. Eksami mediaantulemus oli 68 punkti, minimaalne punktisumma oli 24 ja maksimaalne 94.

Orissaare gümnaasiumi 14 abituriendi mediaantulemus eesti keele eksamil oli 71,5 punkti. Madalaim tulemus 27 ja kõrgeim 89 punkti.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi 39 õppuri mediaantulemus eesti keele eksamil oli 54,8 punkti. Kõige väiksem punktisumma, mille KTG lõpetaja sai, oli 23, suurim aga 84.

Leisi keskkooli eksamitulemusi eesti keeles ja matemaatikas sealsete õpilaste vähesuse tõttu SA Innove välja ei toonud.

Eesti keele riigieksamil oli võimalik koguda 100 punkti. Vabariigi koolide mediaantulemus oli 64 punkti.

Kitsas matemaatikas ka null

Nn kitsa matemaatika eksamit tegi Kuressaare gümnaasiumis 54 abiturienti. KG mediaantulemus oli eksamil 38,5 punkti. Madalaim punktide arv, mis eksami eest koguti, oli 11 ja kõrgeim 84.
13 SÜG-i õpilast, kes kitsa matemaatika eksami valisid, said mediaantulemuseks 50,8. Madalaim eksamitulemus oli 38 ja kõrgeim 79 punkti.

Orissaare gümnaasiumis tegi kitsa matemaatika eksamit kuus noort. Nende mediaantulemus oli 48 punkti, madalaim punktisumma 27 ja kõrgeim 71.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi 37 õppuri mediaantulemus eksamil oli 25 punkti. Madalaim tulemus 0, kõrgeim aga 94 punkti. Vabariigi koolide mediaantulemus oli 34 punkti.

Nn laia matemaatika eksamit tegi Kuressaare gümnaasiumis sel kevadel 34 abiturienti. KG mediaantulemus eksamil oli 56,5 punkti. Minimaalne punktide arv, mis eksamil saadi, oli 26 ja maksimaalne 84.

Maksimumtulemus 97 punkti

Mediaantulemuseks sai 56,5 punkti ka Saaremaa ühisgümnaasium, kus eksamit sooritas 46 õpilast. SÜG-is oli madalaim eksamitulemus 20 ja kõrgeim 97 punkti. Vabariigi koolide mediaantulemus oli 52 punkti.

Kuressaare gümnaasiumis oli inglise keele eksami tegijaid 81, kellest taseme saavutas 86%. 25% abiturientidest sai keeletasemeks B1, 60% aga B2. 1% keeleoskust hinnati tasemega C1.

Saaremaa ühisgümnaasiumi 59 abituriendist saavutas keeletaseme 93%. Tasemega B1 hinnati 22% eksamitegijate teadmisi-oskusi, 71% sai aga tasemeks B2.

Orissaare gümnaasiumi 14 tänavusest lõpetajast saavutas taseme 86% – 36% taseme B1 ja 50% taseme B2. Leisi keskkoolis tegi inglise keele eksamit neli õpilast, kellest taseme saavutasid kõik – üks taseme B1 ja kolm taseme B2.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumist tegi inglise keele eksamit 39 õpilast, kellest taseme saavutas 67% – 38% taseme B1 ja 28% taseme B2. Kuressaare ametikoolist tegi inglise keele eksamit neli õpilast, kellest taseme saavutas kaks, mõlemad taseme B1.

Vabariigi üldstatistika järgi saavutas 7340-st inglise keele eksami tegijast taseme 83,2%. Tasemega B1 hinnati 25,7%, tasemega B2 49%, tasemega C1 5,8% ja tasemega C2 2,8%.

Koolide edetabelis kuulub Saaremaa ühisgümnaasiumile 41. koht (mullu 17.), Kuressaare gümnaasium platseerus 72. kohale (mullu 68.) ja Orissaare gümnaasium 96. kohale (mullu 38). Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi leiab 137. kohalt (mullu 140).

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit: eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles.

Print Friendly, PDF & Email