Vallajuhid hakkavad teenima 3800 eurot kuus (17)

Saaremaa vallavanem ja volikogu esimees hakkavad eelnõu kohaselt teenima 3800-eurost kuupalka, abivallavanemate igakuine sissetulek on aga 2900 eurot.

“Need numbrid on Saaremaa tingimustes kindlasti väärikad ja arvestades, et meil on nüüd ainult üks vald, ootused vallajuhtide suhtes ja nende töökoormus suur, siis arvati, et sellised palgad võiksid olla,” ütles Saarte Häälele volikogu liige Jaanus Tamkivi Reformierakonnast.

Vallavanema valimine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja neile töötasu määramine on järgmisel reedel koguneva volikogu teema. “Saaremaa vald on Eesti suurim vald ja sellest tulenevalt on Saaremaa vallavanemal ja abivallavanematel oluliselt suurem vastutusala kui senistel Saaremaa omavalitsusjuhtidel,” põhjendatakse palgaeelnõu seletuskirjas.

Jaanus Tamkivi sõnul alustati vallavanema ja volikogu esimehe palga arutelu 3500 eurost, abivallavanemate töötasu 2500 eurost. Ta lisas, et seejuures tuleb arvestada ka seda, et palk määratakse neljaks aastaks, ilma võimaluseta seda muuta. Samuti lepiti koalitsioonikõnelustel kokku, et vallavalitsuse liikmetele ei ole ette nähtud ametiautosid ja ametisõitude korral hüvitatakse vajadusel isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

Lisaks on koalitsioonipartnerid otsustanud, et vallavanem ei hakka kuuluma Saaremaa vallaga seotud sihtasutuste ja äriühingute nõukogudesse. Samuti ei maksta vallavanemale esindustasu ning vallavalitsuse liikmete töötasu on fikseeritud ja see ei muutu igal aastal automaatselt.

Senistes omavalitsustes ei ole volikogu esimehe koht palgaline olnud ja volikogu esimeeste hüvitised on olnud pigem sümboolsed, ulatudes kuni 532 euroni kuus Lääne-Saare vallas.

Vallavalitsuse struktuuri eelnõu kohaselt on vallavalitsuses kaheksa osakonda, vallavalitsuse struktuuris on 12 teenuskeskust (Kihelkonnal, Laimjalas, Leisis, Kärlal, Lümandas, Mustjalas, Pihtlas, Salmel, Tornimäel, Valjalas, Iidel ja suurem teenuskeskus Orissaares) ning lisaks ligi 90 hallatavat asutust. Kõigi teiste töötajate palkade osas ei ole veel mingeid otsuseid tehtud, kinnitas Jaanus Tamkivi.

Võrdluses mitmete teiste Eesti omavalitsuste töötasu määradega jäävad Saaremaa vallavanema ja abivallavanemate töötasud analoogsesse suurusjärku.


  •  Saaremaa senise 12 omavalitsusjuhi kuu töötasu määr oli vahemikus 1250–2454 eurot ning brutotasu ühes kuus kokku
    19 965 eurot.
    • Lisades sellele linnavalitsuse ja vallavalitsuste liikmete töötasud ja hüvitised, oli summa ühes kuus ligi 10 000 euro võrra suurem ehk 30 000 eurot.
    • Eelnõu järgi on Saaremaa vallavanema ja viie abivallavanema kuu töötasuks kokku 18 300 eurot.
Print Friendly, PDF & Email