LUGEJA KÜSIB: Viimasel ajal on mitmed tuttavad teinud…

Viimasel ajal on mitmed tuttavad teinud paaripäevaseid tööampse. Kuna see on uus, kuid tundub huvitav võimalus lisaraha teenimiseks, otsustasin proovida. Olen kuulnud, et sõlmitakse töövõtuleping. Pole varem selle lepingu alusel tööd teinud. Kas see erineb töölepingust?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja:

Tööampsu tegemine eeldab, et teate valdkonnast midagigi ehk lähete oma teadmiste ja oskustega kellelegi appi teenuse osutamise kokkuleppe raames. See tähendab, et teid ei pea välja õpetama, pakute ise teenust. Siit ka lepingu valik ehk töövõtuleping tellimuse täitmiseks.

Kui töölepingu puhul allub töö tegija tööandja juhtimisele ja kontrollile, siis töövõtulepingu puhul on töövõtja ise tellimuse täitja. Ta teab, mis ülesannet tuleb täita, kuidas seda teha, tal peavad olema töövahendid ja -riided ning ta peab suutma ise ette näha töö tegemisega seotud ohtusid. Eestis kasutataksegi töö tegemiseks peamiselt kolme lepingu tüüpi: tööleping, töövõtuleping või käsundusleping. Nii töövõtu- kui ka käsunduslepingu puhul tuleb tähele panna, et neid lepinguid reguleerib võlaõigusseadus. Töövõtu- või käsundusleping sõlmitakse, kui isik osutab teenust vastavalt oma pädevusele.

Teenuse osutajale ehk töövõtulepingu korral töövõtjale ei ole seadusega ette nähtud õigust põhi-, lapse-, õppe-, isa- ja muudele puhkustele, nagu töölepingu alusel töötajale. Kokku lepitakse töö tähtajas ja tasus. Üldjuhul lepitakse kokku konkreetne tasu suurus ehk kui ülesanne täidetud, makstakse ka raha. Samas kui töö peaks võtma kauem, kui planeeritud, siis võlaõigusseaduse kohaselt ei tule maksta ületunnitöötasu ja kui töö teostamine peaks sattuma riigi­pühale, siis ei tule vastupidiselt töölepingu alusel töötamisele maksta kahekordset töötasu.

Print Friendly, PDF & Email