Linnakodaniku komisjon on teinud tublit tööd

Anti Toplaan

“Kuressaare linnakodaniku komisjon on täitnud talle pandud eesmärgi olla üks kodanike­ühenduste väljund linnaelu suunamisel, kus määrav pole erakondlik kuuluvus, vaid inimeste aktiivsus ja koostöötahe,” kirjutab komisjoni esimees Anti Toplaan.

Linnakodaniku komisjon on tegutsenud kolme volikogu koosseisu jooksul kokku 12 aastat. Komisjon loodi kodanikualgatuse edendamiseks ja sooviga anda kodanikuühenduste esindajatele võimalus Kuressaare probleemides ja arengutes kaasa rääkida.

Kui mitte arvestada linnavalitsust ennast, kujunesid kodanikukomisjoni koosolekud ühtedeks aktiivsemateks arutelufoorumiteks, kus ühe laua taga kohtusid linnajuhtidega kõige erinevamate eluvaldkondade esindajad.

Suurem vabadus

Kui kohalike volikogude loodud komisjonid on tavaliselt valdkonnapõhised ja seal käsitletakse volikogude eel­nõusid, siis kodanikukomisjoni eelis­ oli vabadus võtta päevakorda kohaliku eluga seotud mistahes teemasid ja küsimusi.

2014. aasta alguses vaieldi üksjagu noorte huvikeskuse kolimise üle Kuressaare bussijaama. Küsimuse tulipunktis oli, kuidas mahutada ühe katuse alla huvikeskuse kõrval ka hoones seni tegutsenud ettevõtteid. Tänu mitme komisjoniliikme järjekindlusele suudeti hoida erinevate osapoolte huvid tasakaalus nii, et lõpptulemusega võisid kõik rahul olla.

Kuressaare turuga seotud arengutes soovitas komisjon linnale lõpetada leping endise rentnikuga, et linn võiks ise hakata oma vara haldama.

Tänaseks sündinud Saaremaa valla elanikena on meil huvitav meenutada, kuidas eelmine linnapea Hannes Hanso selgitas komisjoni ees linnavalitsuse seisukohti Saaremaa omavalitsuste liidu teemal, mille eesmärk oli lõpetada omavalitsuste vastandumine ja teha koostööd kogu maakonna tasandil.

Igal aastal on arutatud ka mõnd kindlat teemat erinevates variatsioonides. Olavi Pesti tõdes monumentidest ja linnaga seotud isikute mälestuse jäädvustamisest ülevaadet andes, et Kuressaare keskväljakule ei sobi ükski isikumonument, kuna selle väärilist inimest ei ole ajaloos olnud. Merega seotud isikute mälestuse jäädvustamine sobiks hästi mere äärde lootusega, et suudetakse välja arendada monumentidega rannapromenaad. Praeguseks on Albert Uustuln­di monumendiga sellega algust tehtud.

Volikogu arengukomisjoniga on kodanikukomisjonil olnud tihe koostöö. Ühiskoosolekuid on peetud, alates kaasava eelarve põhimõtete vaagimisest ja rakendamisest kuni linna teenetemärgi kandidaatide ühise esitamiseni volikogu eestseisusele.

Sel sügisel tasub meenutada ka esimese ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo püüdlusi ja ettepanekuid ning ülevaateid komisjoni ees Saare maakonna haldusterritoriaalse reformi läbirääkimiste algatamiseks.

Komisjoni liikmelt Bruno Paolt pärineb ettepanek, et osavaldade puhul jäetakse kogukondliku identiteedi säilitamiseks neile ajaloolised nimed. Komisjon toetas Muhu ja Ruhnu iseseisvate omavalitsustena jätkamist ning leidis, et ühendomavalitsuse volikogu istungite läbiviimise koht võiks olla raekoja saal.

Olulised teemad

Koostöös linnasekretär Eero Lapiga otsustati koostada aukodaniku statuut, mille väljaandmist lisaks linna teenetemärgile jätkab juba uus Saaremaa volikogu.

Komisjoni algatusel peetud mitmest suuremast arutelust üks on puudutanud SA Kuressaare Haigla arenguid. Ühe laua taga kokkusaanud haigla, sihtasutuse nõukogu ja linna juhtkonna kohtumisest on jäänud kõlama soov, et Kuressaare haigla jätkaks iseseisva raviasutusena, mis teeb tihedat koostööd suuremate haiglatega.

2015. aasta kevadel, mil tõstatati Saaremaa muuseumi sihtasutuse loomise idee, tutvustati komisjonile visioonikomisjoni seisukohti.

Ühiskonnas suurt kõlapinda leidnud pagulastemaatika raames pidas komisjoni kutsel raekojas ettekande Indrek Österman, kes rääkis pagulastest kohalike omavalitsuste kontekstis. Külaline tutvustas ka oma magistritööd, mis uuris Rootsi immigratsiooni.

Keskmiselt kord aastas on komisjonis puudutatud Kuressaare kolemajade teemat. Mitme kolemaja puhul on lootust, et need tulevikus korda saavad.

Eelmise aasta teises pooles jõuti Saaremaa ühinemisläbirääkimistega lõpusirgele, millega seoses rõhutasid Taavi Kurisoo ja Madis Kallas Kuressaare kontekstis, et ühinemise järel säilitab linn oma identiteedi ja sümboolika ning ajaloolise linnaõiguse.

Kallase sõnul oli ühinemis­lepingu koostamine kompro­misside otsimise protsess, milles on aktiivselt osalenud vallavanemad ja volikogude esimehed.

SOL-i esimehena nägi Kallas, et mured on kõigil siinsetel omavalitsustel ühised ja oluliste valdkondade eest, nagu korralik lennuühendus, parvlaevaliiklus, haigla, Saaremaa süvasadam, ei seisa tema sõnul praegu keegi. Ka ettevõtjad soovivad ja vajavad kohaliku omavalitsuse näol tugevamat partnerit.

Komisjonis on räägitud ka turismist ja Visit Saaremaa tegevusest. Kõne all on olnud konkurents teiste maakondadega, vajadus leida Saare maakonna omapära ja väärtus, mida esile tuua ja nutikalt müüa. Leiti, et Saaremaa kõige suurem väärtus on puhas õhk ja ilusad rannamaastikud.

Suur tänu kõikidele komisjoni liikmetele tehtud töö eest, samuti komisjoni töös osalenud linnavalitsuse töötajatele ja külalistele.

Print Friendly, PDF & Email