Salmekad on oodatud uue poe osas kaasa rääkima (2)

Saaremaa tarbijate ühistu plaan ehitada Salmele täiesti uus ja nüüdisaegne kauplus on toonud mõningaid vastuväiteid, kuid vallajuhtide sõnul on väljatoodud probleemid kindlasti lahendatavad. Salme valla ehitus- ja maanõuniku Jüri Kluge sõnul on uue kavandatava kaupluse vastu olnud kõrvalmaja elanikud.

”Aga need on lahendatavad asjad kõik,” kinnitas Kluge. Tema sõnul oli naabermaja elanike põhiline mure, et kui sisuliselt nende akende alla plaanitakse poe jaoks parklat, võib probleeme tekkida heitgaaside rohkusega. Ka kaubaautode võimalik müra kortermaja akende all on inimesed juba ette veidi ärevaks teinud. ”Sellised vastuväited on tõesti olnud,” tunnistas Jüri Kluge.

Naabermaja elanikud tahaksid tema sõnul parkla ja nende maja vahele ca kahemeetrist aeda, mis lahendaks nii müra- kui ka heitgaaside levimise mure. Kluge usub oma sõnul, et selle probleemi lahendamiseks jõutakse arendajaga kindlasti kokkuleppele ning midagi ületamatut selle juures pole.

Et kõik, kes vähegi tahavad, saaksid uue kaupluse osas kindlasti ka oma sõna sekka öelda, toimub järgmisel esmaspäeval kell 10.30 Salme rahvamajas detailplaneeringu avalik arutelu. Jüri Kluge kinnitusel on sinna oodatud kõik huvilised ja kohal on kindlasti ka Coop Saaremaa ehk Saaremaa tarbijate ühistu esindajad, kes oskavad inimestele asju operatiivselt selgitada ja vajadusel võimalikke lahendusigi välja pakkuda.

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada Sõrve mnt 10 ja 12 asuvale planeeringualale ehk Salme praeguse poe ja selle kõrval asuvale krundile uus 650–700 m2 suurune tänapäevane kauplus koos seda teenindava parkla ja kauplust teenindava transpordi (kaubavedu, prügimajandus) alaga, sidudes planeeringuala kontaktvööndiga ja luues avalikult kasutatavale alale ruumilise terviklahenduse.

Planeeringuga muudetakse osaliselt kinnistute sihtotstarbeid, määratakse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted. Samuti planeeritakse haljastus ja heakord ning määratakse servituutide seadmise vajadus.

Print Friendly, PDF & Email