RMK plaanib Triigi telkimisala kapitaalremonti

Riigimetsa Majandamise Keskus tahab rekonstrueerida Leisi vallas asuva Triigi telkimisala, kus suurema uuendusena soovitakse rajada parkimiskohad 30 sõiduautole ja telkimisala 20 telgile.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Ülar Soonik ütles, et parkimiskohtade loomise eesmärk on ära hoida autodega randa sõitmine, mida vaatamata keelule sageli ette tuleb.

“Oleme sinna igasuguseid tõkendeid pannud, kuid kohalikud kalurid ja külastajad liigutavad need jälle eemale,” rääkis Soonik, kelle sõnul on randa sõitvate autode probleemile tähelepanu juhtinud ka keskkonnainspektsioon.

Sarnane olukord valitseb ka mitmel teisel puhkealal, näiteks Meiustes, Soelas ja Veerel.

2000. aastal kasutusele võetud Triigi telkimisalal on praegu parkimiskohti viiele autole, kuid parkla asub telkimisalast eemal sisemaal. Plaan näeb ette rajada Patiaugu tee lõppu telkimisala serva parkimistaskud 30 sõiduautole. Projekti järgi peaksid parkimistaskud asuma külastaja telkimispaigale võimalikult lähedal, et inimestel säiliks kontroll oma varanduse üle.

Kui praegu on telkimisalal kolm lõkkealust, kolm pinklauda ja kaks kuivkäimlat, siis tulevikus saab seal olema seitse katusega laudpinki, samapalju lõkkealuseid ja pinke. 20 telki mahutavale alale paigaldatakse kolm maa-aluse mahutiga kuivkäimlat, prügiaedik, katusega laudpingid ja varjualune küttepuudele.

Ülar Soonik möönis, et telkimisala rekonstrueerimisplaani elluviimine pole siiski päris kindel. “Bürokraatia on niivõrd keeruliseks läinud, et ega see ehitamine niisama lihtsalt ei toimu,” sõnas Soonik.

Näiteks ei ole keskkonnaamet nõus parkla rajamisega soovitud asukohta, sest sellega kaasnev metsakoosluse raie on vastuolus Väinamere hoiuala kaitse-eesmärkidega. Parkla tuleb rajada väljapoole Väinamere hoiuala territooriumi. Lisaks asub samas vääriselupaik, mille kahjustamist tuleb parkla rajamisel samuti vältida.

Print Friendly, PDF & Email