Martin Leedo, MTÜ ja selle esindaja mõisteti süüdi soodustuskelmuses

Pärnu maakohus mõistis eile Martin Leedo, Egon Jürissoni ja MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts süüdi pettuse teel soodustuse saamises ning mõistis meestele ja MTÜ-le rahalise karistuse.

Kohus määras Martin Leedole rahalise karistuse 12 000 eurot, Egon Jürissonile 10 400 eurot ja MTÜ-le Mullutu Loodushoiu Selts 10 000 eurot. Mehed peavad raha ära maksma hiljemalt 12 kuu jooksul, MTÜ osas määras kohus aga rahalise karistuse tingimisi üheaastase katseajaga.

Kohus mõistis välja ka kannatanu, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tsiviilhagi summas 33 805,59 eurot. Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts aastail 2012–2013 KIK-ilt pettuse teel toetust veiste soetamiseks. KIK-ile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas ühelt OÜ-lt selle alusel veised.

Keskkonnainvesteeringute Keskus maksis projekti raames välja ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamise tõttu välja maksmata.

Süüdimõistetutelt mõisteti välja sundraha kogusummas 2115 eurot.

Print Friendly, PDF & Email