LUGEJA KÜSIB: Läksin uude töökohta ja sain töögraafiku…

Läksin uude töökohta ja sain töögraafiku. Graafikus olen tööl korrapäratult ja tööpäevad langevad ka nädalavahetustele. Töötunde tundub samuti palju. Kas nii võib?

Vastab Anni Raigna, tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:

Kirjeldusest lähtuvalt eeldan, et asusite tööle summeeritud tööajaga. Summeeritud tööaja arvestust kasutatakse eelkõige töötamisel graafiku alusel. Töölepingu sõlmimisel lepivad pooled kokku neile olulistes töötingimustes. Üks selline tingimus, milles tuleb saavutada kokkulepe, on tööaeg, mis peab sisalduma töölepingu kirjalikus dokumendis. Töölepinguseadus eeldab, et töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas. Tööandja ja töötaja on vabad kokku leppima neile sobivas tööaja pikkuses ja korralduses. Töölepingu seadus lubab pooltel kokku leppida, et tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt.

Summeeritud tööaja korral ei ole töötaja tööaja jaotus arvestusperioodis ühtlane ehk töötaja võib töötada ühes nädalas rohkem tunde ja/või päevi kui teises. Tööaja summeerimisel võivad graafikujärgsed tööpäevad langeda ka riigipühadele või nädalavahetusele. Kui riigipühadel töötamine tasustatakse kahekordselt, siis nädalavahetusel töötamist täiendavalt ei hüvitata.

Summeeritud tööajas kokkuleppimisel peab tööandja andma töötajale teada tööajakava teatavaks tegemise tingimused. Näiteks peab töötaja teadma, mis perioodi kohta on tööajakava koostatud, millal ta järgmise tööajakava teada saab ja kui pikk on arvestusperiood.

Summeeritud tööaja arvestuse korral arvestatakse tööaega arvestusperioodi lõpul. Oluline on, et töötaja tööaeg kokkulepitud arvestusperioodi lõpuks keskmiselt ei ületaks 48 tundi 7-päevase ajavahemiku kohta. Lisaks peab tööandja jälgima, et töötajale oleks tagatud igapäevane puhkeaeg ja iganädalane puhkeaeg.

Print Friendly, PDF & Email