Veel saab taotleda restaureerimis- ja remonditoetust

1. detsembrini saab taotleda restaureerimis- ja remonditoetust ning selleks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus, vt täpsemat infot linna kodulehelt www.kuressaare.ee rubriigist “Ametlikud teated”.

Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. Toetust saavad taotleda isikud, v.a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või mujal linnas asuv arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis.

Restaureerimis- ja remonditoetus määratakse juba lõpuleviidud tööde hindamise põhjal ja toetusega soodustatakse konkreetse töö teostamist kuni 50% ulatuses.

Linna 2017. aasta eelarves on restaureerimis- ja remonditoetuseks kokku 20 000 eurot, sellest pool jagati juulis I taotlusvoorus.

Print Friendly, PDF & Email