Pilve ja Vesikaare tänava enampakkumine

Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Pilve tänava (5502 m²) ja Vesikaare tänava (4510 m²) kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks ja elamumaa kinnistute võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks. Aastatasu algsuurus on 0,5 €/m2. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse Pilve ja Vesikaare tänavate äärde jäävate elamumaade kinnistute võlaõiguslik müügileping müügihinnaga, mis on pakutud hoonestusõiguse aastatasu kuuekordne väärtus (alghind 30 036 €).

“Enampakkumise õnnestumisel ehitab arendaja välja Pilve ja Vesikaare tänava koos kõige sinna juurde kuuluvaga, nagu tänavavalgustus, vee- ja kanalisatsioonitrassid, elekter ja muu,” selgitas linnavalitsuse projektijuht Tiit Kaasik. “Pärast tänavate üleandmist kohalikule omavalitsusele saab arendaja endale õigused tänavate äärde jäävate kruntide arendamiseks. Sellega realiseeritakse 2007. aastal kehtestatud detailplaneering ning luuakse uus ja kaasaegne elamurajoon.”

Enampakkumise osavõtutasu on 1000 eurot ja tagatisraha 10 000 eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb pakkumine esitada Kuressaare linnavalitsusele hiljemalt 25. oktoobriks 2017 kell 11.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Kaevu 18”. Enampakkumise täpsemate tingimustega saab tutvuda linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis “Ametlikud teated”, lisainfo: Tiit Kaasik, tel 45 50 558, 56 157 075.

Print Friendly, PDF & Email