Oodatakse laste ja noorte huvitegevuse toetuse taotlusi

Kuressaares tegutsevad eraspordiklubid ja -huvikoolid, mille tegevus on seotud 6–19-aastastele lastele ja noortele suunatud huvitegevuse pakkumisega, saavad taotleda toetust 2018. aastaks. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2017.

Toetuse taotlemine toimub elektroonilises keskkonnas (https://haridus.kuressaare.ee/?m=7). Taotlusvormi tuleb kanda toetust taotleva organisatsiooni, taotluse esitaja ja toetuslepingu allkirjastaja andmed. Taotluse esitamisel tuleb kinnitada võlgnevuse puudumist Kuressaare linna ning selle hallatavate asutuste ja sihtasutuste ees.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

1) taotleja põhikiri (esmataotlejal);
2) taotleja järgmise aasta huvitegevuseks planeeritud eelarve (kulud ja tulud);
3) taotletava kalendriaasta tegevusplaan;
4) treenerite/juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, v.a kui treenerile on omistatud treenerikutse;
5) koopia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast lepingust (esmataotlejal).

Linnavalitsuse haridusosakond kontrollib avalike registrite kaudu:

1) õppekavade registreeringuid EHIS-es (kui esineb kohustus õppekavad registreerida);
2) treenerikutse kehtivust Eesti Olümpiakomitee treenerikutsete registris;
3) õpperühmade andmeid (juhendajad, õppetöö maht, treening- või tunniplaan, õppetegevuse päevik) ning osalevate laste nimekirja ja lapsevanemate kinnitusi Kuressaare huvihariduse registri alusel;
4) maksuvõla puudumist maksu- ja tolliameti registris ning Kuressaare linnavalitsuse raamatupidamise andmebaasis.

Täiendavat informatsiooni saab linnavalitsuse haridusosakonnast (Tallinna 10, 2. korrus, kabinet 217, tel 45 50 526, haridusosakonna spetsialist Helen Vainula), e-post helen.vainula@kuressaare.ee.

Helen Vainula,
haridusosakonna spetsialist

Print Friendly, PDF & Email