MUHU UUDISSED: Aa aa auku

Lastel juba sügisene kuolivaheaeg käega katsu, aga enne viel, kut lapsed puhkama lastasse, tahetse üks nädal kuolitamist suurtele inimestele koa tiha. Neh, ma riagi sest, et tulemas oo täiskasvanud õppija nädal.

Meitelt Muhust lähäb koa selletaudi laupa, neh siis 21. kuupääval, masu pissike bussitäis rahvast linna kuolitundi andma. Ikka Pärandikuol mudud. Ja tegema minnasse aknakuolitust. Neh, aga meitel oopis nõuke uhke laan, et õpetajateks põle sedakorda mitte suured inimesed, tükkis pissiksed pärandivaderid – Koguva Laasu Roosi ja Lauri ja Igaküla Antsu-Matsi Tuule. Naad nii kanged lapsed ja juba nii palju aknuid Muhus korda tein, et soavad mureta teestele ammetid õpeta.

Ja sedaaegu kut naesed-lapsed Kuresares akete kordategemist õpetavad, akkavad mehed Muhus kivisaidu uieste üles lappima. 19.–26. oktoobrini oo Liival esimene kiviaa kuolitus. Neh, ma ütlesi küll mehed, aga aategu suavad õppema minna ikka naesterahvad koa. Ehkkid õpetajad oo puhas isased inimesed ja rojektijuhiks oo Nabi Rein.

Esimene tüö sial kivisaidade juures oo juba ää tehtud. Pühabe köisid detekturistid oma surte kangete aparaatidega nie aad läbi, midast ümber lappima kukutse. Muhulastel ju ikka moed oln, et loasikillud ja purgikoaned ja muud pasad, mis leheunnika sihes ää ep kõdune, nende kohta ikka üteldi vanasti, et mine aa aa auku. Ja nõnna nie sõnna kupatatigid. Ja neh seda ilmasõja aegsed laske­muona tuleb ju koa kivisaidade sihest tänase päävani välja. Ikka paramaks, kui aad enne üle voadatud. Muidu koa kole asi, kui äkist keskel kiped tüöd üks ännatu pauk köib.

Nõnna et tarkust soab juure muhulaste kääst Soaremaal ja Liiva linnas koa. Ja neh, Hellamoal ju kojotse siilikuid, sest juba olli mineva nädali juttu ja 20. oktoobri õhta õpetab Kumpas Eva sialsammas külakeskuses jälle tervislikumalt süöma.

Ja 30-ndal oktoobril kellu neljast oo lasteaa saalis esma­abikoolitus. Koa kõikidele, kis tahtvad ää õppida või miele tuleta. Ikka jälle tüki moad targem, kui oo midad õpetud.

Ja nende kahe viimase koolituse piale piaks omad nimed vallamajase Annikale tiada andma koa. Ja raha ep taheta kummagid iest.

Neh, kui inimene änam ühtegid asja juure õppe ep viisi, siis põle taast varsi änam tolku koa. Sest kergest võib aale jalgu jäeda. Misepärast nie pensiunääridkid igaspuol oma väärikate ülikuolisid ja asju pidavad. Ikka taris ju vähemaste nii tark olla, et eluga kimpu ep jäe.

Vat sõuksed uhked kuolitamise jutud ollid mool täna. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email