Ehitus- ja kasutuslube anti mullusest rohkem

Elamute ehituslube on Saare maakonnas tänavu üheksa kuuga välja antud poole rohkem kui mullu samal ajal.

Statistikaameti andmeil anti tänavu jaanuarist septembrini Saare maakonnas elamute jaoks välja 230 ehitusluba: 66 uusehitiste tarvis, 130 olemasoleva hoone laiendamiseks ja 40 ümberehitamiseks.

Mulluse esimese kolme kvartali näitajad on märgatavalt väiksemad: kokku anti välja 105 ehitusluba: 52 uusehitiste jaoks, 17 hoonete laiendamiseks ja 36 ümberehitamiseks.

Kasutuslube anti tänavu kolme kvartali jooksul 48: 25 uusehitistele, 5 laiendatud elamutele ja 18 ümberehitatud hoonetele.

Möödunud aastal samal perioodil oli kasutuslubade arv 50: uusehitiste jaoks 21, laiendatud hoonetele 12 ja ümberehitatud majadele 17.

Tänavu III kvartalis ehk juulist septembrini välja antud 28 ehitusloast 27 oli mõeldud üksikelamu ehitamiseks, üks aga 3–5-korruselise korterelamu tarvis. Olemasoleva elamu laiendamiseks anti kuus ehitusluba (mullu kuus), enamik neist eramute jaoks.

Elamu ümberehitamiseks anti tänavu aga 17 luba. Neist 11 on mõeldud 3–5-korruseliste korterelamute rekonstrueerimiseks. Eramute ümberehitamiseks anti kuus luba.

Uusehitiste kasutuslube anti kolme kuu jooksul – juulist septembrini – välja kuus, laiendatud elamutele samuti kuus. Kasutusloa sai ka üheksa rekonstrueeritud elamut.

Print Friendly, PDF & Email