Külavanem kahtlustab teedega susserdamist (15)

Lääne-Saare kogukonnakogu liige, Viira külavanem Hanna Saar peab valla asjaajamist erateede võtmisel avalikku kasutusse läbipaistmatuks.

Saare sõnul hakkas ta teemaga põhjalikumalt tegelema siis, kui leidis valla teede investeeringute nimistust mitu erateed ja püüdis välja selgitada, miks ja kuidas need kavasse on jõudnud. Asja uurimine tekitas aina rohkem küsimusi, alates sellest, millistel alustel otsustab vallavalitsus, et eratee läheb avalikuks kasutamiseks, lõpetades sellega, kes annab teele eksperthinnangu ja miks vallavolikogu üleüldse teede üle otsustamise vallavalitsusele delegeeris.

Saar ütles, et küsis selgitusi Lääne-Saare Halduse juhatajalt Margus Männikult, kellega seotud Muratsi arenduse kaks teed, Varese ja Männiku tee, sel aastal samuti notariaalse lepingu alusel valla avalikku kasutusse tulid. Tõsi, neid investeeringute kavas pole, kuid Saar nentis, et mingil hetkel peab omavalitsus ka nende remondiks kulutusi tegema hakkama.

“Kes otsustab, milline tee võetakse, milline mitte, kus on need dokumenteeritud, kas on tehtud ka mingi teede ülevaatus? Mina selliseid dokumente leidnud ei ole,” ütles Saar. Tema sõnul soovis ka üks Viira küla elanik erateed valla kasutusse anda, aga ettepanek lükati tagasi põhjendusega, et tee ei ole nõuetekohaselt neli meetrit lai ja selle vastu puudub avalik huvi.

Margus Männik ütles, et hämarat pole teede kasutusse võtmises midagi ja kõige aluseks on avalik huvi. Mis puudutab Varese ja Männiku teed, siis need on planeeritud, maha märgitud ja välja ehitatud juba aastaid tagasi kehtestatud detailplaneeringu alusel.

“Kogu Varese tee ja pea poole Männiku teest olen omaenda ettevõtte raha eest mustkatte alla viinud, millist kohustust tegelikult pole olnud,” lisas ta ja ütles, et tema poolest võinuks teed edasi olla eravalduses.

Avaliku kasutuse küsimus tekkis sellest, et arendusala üks kinnistuomanik soovis ehitusluba.

Loa tingimustes oli aga nõue, et kuna kinnistule pole avalikult teelt ligipääsu, siis tuleb Männiku ja Varese tee omanikul sõlmida vallaga teede avaliku kasutamise leping. Seda on vaja ennetamaks võimalikke kohtuvaidlusi.

Männik nentis, et praegu kasutab teid aastaringselt kolm ja hooajaliselt veel neli majapidamist, lisaks tema puhkemajad, aga perspektiivis tekib arendusalale umbes kolmkümmend majapidamist, mis on kindlasti piisav avalik huvi.

Print Friendly, PDF & Email