VALIMISED 2017: Miks ma olen parim kandidaat Saaremaa vallavanemaks? (17)

Foto: MAANUS MASING

Kadi raadio viimases valimiseelses debatis osalesid erakondade ja valimisliitude esinumbrid ehk need saarlased, kelle hulgast üks on suure tõenäosusega uuest aastast sündiva Saaremaa valla esimene vallavanem.

KUI ÄÄREMAAD HÄÄBUVAD, SIIS HÄÄBUB KA KURESSAARE

Kaupo Vipp

Meie oma valimisliiduga esindame Saaremaa ääremaid. Ma kahtlen, et me siin ääremaid esindades suudame valimisi nii-öelda kinni panna. Meie rõhk on sellel, et ikkagi suur hulk inimesi Saaremaal tunneb, et nende juured on siin nendes ääremaades. Ja nad saavad ka sellest aru, et kui ääremaad hääbuvad, siis hääbub ka Kuressaare, ja kui Eesti ääremaad hääbuvad, hääbub ka Tallinn. Nii et me rõhume pigem sellele, et püüda selles suures tsentraliseerimise ja kontrolli keskustesse toomise tuhinas pidurdada ääremaade ära-
unustamist. 

LEIAME HEA KOOSTÖÖ JA KÕIK ON HEAD

Madis Kallas

Mina loomulikult ise nii öelda ei taha ja arvan, et see ei ole ka kohane.

Ma arvan, et häid kandidaate Saaremaa juhi kohale – ja üldse kaasa rääkima selles poliitikas, mida siin ellu viiakse – on väga palju. Ma tahakski, et kogu rõhk läheks nendel valimistel just koostööle ja ühisosa leidmisele, mitte vastandumisele. Mitte nii, et mina olen kõige parem ja tema ei ole nii hea. Arvan, et Saaremaa on piisavalt väike ja hubane kogukond, kus me leiame hea koostöö ja kõik on head.

Ma olen sotsiaaldemokraatide vallavanema kandidaat, olen valmis selle vastutuse võtma, aga see ei tähenda, et ei oleks teisi häid kandidaate. Koostöö on selle võimalikuks teinud. Mina olen neli aastat ajanud ühte-sama joont põhimõttel, et rääkimine on pronks, vaikimine on hõbe, aga töötegemine on kuld. Tahaks ka edaspidi sellest lähtuda, mitte nii, et mina ja mina ning kõik teised ei tea midagi.

 KUI TULEB SUUR VALD, JÄÄB ÄÄREMAA IKKA ÄÄREMAAKS

Aarne Toomväli

Ega meil see EKRE pink väga pikk ole ja väärikaid vallavanema kandidaate… Päris problemaatiline küsimus. Mina olen siin sellepärast, et kaitsta mingil määral EKRE esindatust siin.

Minul kogemus vallas töötamiseks näiteks täielikult puudub, olen töötanud küll erinevatel töökohtadel, kus on tegemist inimeste ja tootmisega, aga mitte sellises sfääris.

Eks EKRE juhi koha Saaremaal võtsin ka selle teadmisega, et elan ise praegu ääremaal, asukohaga Leisi vallas Metskülas. See ääremaastumine on ilmne ja sellest pääsu pole –kui ka tuleb suur Saaremaa vald, ääremaa jääb ikka ääremaaks. Mure selle ääremaa pärast on see, mis mind siia tõi. Ehk õnnestub EKRE-l anda oma panus, et ääremaastumine ei oleks nii ilmne.

MUL ON KOGEMUSI PANNA SUURI KORRALIKKE ASJU TÖÖLE

Harry Raudvere

Selleks, et sellele küsimusele objektiivselt vastata, peaks kõigepealt tegema selgeks, miks ma üldse poliitikasse sekkusin. Head Saaremaa inimesed pöördusid minu poole ja ütlesid, et sa oled teinud päris palju huvitavaid asju ja tänane olukord meie riigis, meie kohalikes omavalitsustes ei ole kaugeltki see, mis peaks olema ja mis meid rahuldaks.

Et võiksin kokku panna kena valimisnimekirja toredatest ja edukatest inimestest ja asuda selle etteotsa. Ja siis, miks ka mitte, kui on vaja, võtta vastutus uue Saaremaa omavalitsuse juhtimise ja käimapanemise eest. Mul on elus piisavalt kogemusi panna suuri korralikke asju tööle, mis töötavad tänase päevani, ja miks ka mitte proovida kätt nüüd ka poliitikas.

Mul on eelnev kogemus poliitilises tegevuses, palju aastaid tagasi olin Keskerakonna Nõmme piirkonna esimees, nii et kogu sellest poliitikast ja asjaajamisest ning majandamisest on mul päris konkreetne ülevaade ja eesmärgid-plaanid-teadmised. Miks seda mitte Saaremaal rakendada!

USUN TULEVIKKU, SUURE SAAREMAA IDEESSE

Aivar Aru

Küsimus on natuke ennatlik. Miks oled parim? Täna oleme siiski valimiste künnisel ja valime volikogu ning sealt edasi läheb siis, kuidas volikogu otsustab, milline koalitsioon moodustub, kellele tehakse ettepanek või kuulutatakse välja hoopis konkursiga. Sellele küsimusele jätaksin täna vastamata.

Olen eluaeg Saaremaal elanud, siin töötanud, ära käinud ainult õpingute aastal, teenistusajal armees. Muu aeg on möödunud siin, lapsed on siin üles kasvatatud, on saanud hariduse, saavad ise elus hakkama juba. Nii et tahaks ise veel kaasa rääkida, nii kaua, kui jõudu ja energiat on.

Selle ühinemise protsessi märksõnadeks saavad ikkagi koostöö, inimestevahelised suhted, koostöötahe ning see viib ka nende tulemuste ja eesmärkideni, mida siin püstitame, mida oleme oma programmides juba püstitanud. Ma usun tulevikku, suure Saaremaa ideesse, kus ei jää ka ääremaad puudutamata – vaatame seda pilti ikkagi suurelt ja tervikuna, mitte ainult Kuressaare linna põhiselt.

TÖÖ TEGEMISEKS PEAB OLEMA TUGEV MEESKOND

Mart Mäeker

Meil on kõigil suur ühisosa selle näol, et oleme kõik saarlased. See ongi selle suure Saaremaa arengu ja edu alus tegelikult. Mis andis minule kindluse tulla valimistele valimisliiduga? Mul on omavalitsusest väga hea meeskonnatöö kogemus.

Pean ütlema, et see koostöö on toiminud Leisi vallas ning viimased kaks ja pool aastat Kuressaare linnas väga hästi ja sõltumata mingisugustest parteipoliitilistest kõikumistest. Kõik otsused on vastu võetud ikkagi lähtuvalt kodanike huvidest, et paremini osutada avalikke teenuseid, paremini kasutada seda raha, mis olemas on.

Raha hulk on piiratud, kuid seaduste piires on tegelikult võimalik selle rahaga väga palju kohaliku piirkonna jaoks teha. See kõik sõltub aga meeskonnatööst, see ei ole ühe isiku küsimus – juht loob küll õhkkonna ja meeleolu asutuses, aga töö tegemiseks peab olema tugev meeskond.

SAAREMAAL ON VÕIMALUS TEHA ENNAST NÄHTAVAKS

Kaido Kaasik

Mõtlesin, et miks mina parem olen, aga ühtegi head põhjendust meelde ei tulnud.

Aga miks kandideerin nüüd esinumbrina ja sooviga Saaremaa arengul kaasa aidata, on see, et mu teadlik elu on ikkagi seotud omavalitsusega, seda nii Eestis kui ka natuke väljaspool piire, ja mind on alati huvitanud, kuidas omavalitsus ennast positsioneerib. Mis on tema ülesanne antud ajahetkel. Me teame, et Eestis on omavalitsusele antud väga suured õigused, see on ikkagi põhiseaduslik institutsioon.

Minu meelest on Saaremaal nüüd väga hea ja ainulaadne võimalus teha ennast nähtavaks, teha ennast kuuldavaks, et need ülesanded, mida omavalitsus peaks täitma, need ka endale saada, sest paljusid ülesandeid, mis on tegelikult omavalitsuse ülesanded, täidab riik.

Nagu Mart ütles, et ega vallavanemast ei sõltu suurt ju midagi, kõik oleneb sellest, kui hea meeskonna ta endale kõrvale saab. Nagu meile juba koolis õpetati, hea juht valib endast targemad inimesed. Alati, kui see sünnib, siis arvan, on ka Saaremaal lootust edasi minna.

Koostöö on alati hea sõna ja mulle alati meeldib, kui sellest räägitakse. Aga koostööd teha on väga raske ja kes suudab seda teha, on ka võidumees. Ma loodan, et siin Saaremaal on palju neid, kes tahavad koostööd teha, ka reaalselt, mitte ainult sõnades.

ME KÕIK AJAME JU TEGELIKULT ÜHTE ASJA

Tiiu Aro

Küsimus, miks on üks või teine inimene parem, on keeruline. Ma rõhuks rohkem sellele, et nende taga olev nimekiri peab olema hea.

On täiesti uus olukord, on vaja ühtseks teha tänased 12 valda, leida eksperdikogemus, koostöövalmidus, kompromissioskus ning ma tean, et meie nimekirjas on piisavalt palju tublisid hea kogemusega inimesi. Kaasa arvatud ma ise, olen olnud haigla juht, minister, suure riigiasutuse juht, pannud kokku asutusi ja nüüd kahe jalaga tagasi Saaremaal, miks mitte siis õlg alla panna.

Kui me koos istume, siis on väga tore seda kuulata, et me kõik ajame ju tegelikult ühte asja ja meil ei ole väga suuri erisusi – lootus heaks vallavalikoguks ja -valitsuseks on olemas, alused on olemas.


KOMMENTAAR

Muhedad saare valimised

Tarmo Virki, ettevõtja, ajakirjanik, uussaarlane

Kuulanud nädalavahetusel ära Saaremaa vallavanema kandidaatide kahetunnise valimisdebati Kadi raadiost, olid paljud kuulajad kindlasti veidi segaduses. Kui aus olla, siis väga palju see debatt valiku tegemisel mind kui uussaarlast, kes on kandidaatidest vaid ühte kohanud, ju ei aidanud.

Ajakirjanikuna olen läbi karjääri üritanud tavaliselt mitte valimistel osaleda, sest paratamatult olen pidanud uudiseid kirjutades kajastama ka poliitikat. See mõjutaks mu valikuid, kui toetaksin mõnda erakonda. Samas jälgin poliitikat läbi oma maailmavaate prisma, mida defineeriksin kui parem-liberaalset, kui selline klassifikatsioon on olemas.

Pärast seda, kui esmalt selle liberaalsuse puudumise tõttu mõne erakonna välja praagin, on vallavanema kandidaatide vahel valimine väga keeruline. Nad on kõik praktiliselt samal arvamusel. “Mis saab rahval olla selle vastu, kui te olete kõik ühel meelel?” küsis ühel hetkel saatejuht Tõnis Kipper tabavalt.

Inimesed, kes pühapäeval valima lähevad, annavad oma hääle ilmselt tuttavatele või nendele poliitikutele, kelle poolt nad on alati valinud. Mina olen aga samas paadis nende 16–17-aastaste noortega, kes esimest korda valivad.

Kõik kandidaadid rõhutasid koostöö rolli, kõik rõhutasid meeskonna rolli. Üldjoontes olid kõik sarnased. Õnneks ei taha keegi eriti füüsilisi sildu või tunneleid ehitada – kõik rõhutavad Saaremaa eripära ja osa sellest on loomulikult meie meretagune elu.

Ääremaade rollist rääkis kõige põhjalikumalt Torgu Kuningriigi vardja Kaupo Vipp, aga kas ma tahaks, et kogu Saaremaa oleks nagu Torgu?

Ainuke paljastav hetk oli valimisdebati lõpus, kui saatejuht palus kõigil nimetada ühe nime peale enda oma, kelle vallavanemaks saamisega nad nõus oleksid. Üksikute eranditega kiitsid valimisliitude juhid Kaupo Vippi ja erakondade juhid Madis Kallast. Kohati lausa ülevoolavalt kiites rõhutati Kallase rolli Saaremaa ühinemisläbirääkimiste eduka läbiviijana. See oli tõsine argument, aga kas ma suudaksin valida sotsiaal-
demokraadi poolt?

Kahtlane, mul on veel pühapäevani aega otsustada.

Print Friendly, PDF & Email