LUGEJA KÜSIB: Olen töötanud kullerina natuke üle aasta…

Olen töötanud kullerina natuke üle aasta ja nüüd on selg hakanud valutama. Kui seljavaluga perearstile pöördusin, küsis ta, kas ma olen töötervishoiuarsti juures tervisekontrollis käinud. Mind ei ole kontrolli saadetud. Arvasin, et see kehtib ainult arvutiga töötajatele. Kas need töötajad, kes töötavad kontorist väljaspool (nt kullerid), peavad ka läbima kontrolli töötervishoiuarsti juures?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tööandja peab korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ja kandma sellega seotud kulud.

Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ja edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul. Alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul. Näiteks tuleb tervisekontroll korraldada töötajale, kes peab töö käigus teisaldama raskusi (kaaluga viis ja enam kilogrammi), tegema korduvaid liigutusi või olema sund­asendis.

Raskuste käsitsi teisaldamisel peab tööandja hindama riske sotsiaalministri määruse “Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” lisas toodud metoodika alusel. Kui riskide hindamise tulemusel on riskihinne üle 10 ehk tegemist on riskitasemega 2, tuleb töötajatele korraldada tervisekontroll.

Kuna kullerite töö on seotud raskuste käsitsi teisaldamisega (nt pakkide autosse panemine ja kliendile kohaleviimine), sundasendis viibimisega (nt pikka maad autoga sõites) ja korduvate liigutuste tegemisega (nt linnaliikluses pidev käikude vahetamine, korduvad kummardumised nt pakiautomaadi täitmisel või tühjendamisel jmt), peab tööandja saatma kullerid tervisekontrolli töötervishoiuarsti juurde.

Tervisekontrolli käigus hindab töötervishoiuarst töötaja terviseseisundit ja töö sobivust töötajale ning annab sellest tulenevalt vajadusel ka soovitusi töökeskkonna parendamiseks. Näiteks võib töötervishoiuarst soovitada abivahendite soetamist, et pakke ei peaks kliendile viima käsitsi, vaid kasutada võiks käru (vajadusel sellist, millega saaks kaupu treppidest üles viia).

Print Friendly, PDF & Email