Leisi sotsiaalkomisjon tahab raha hooldekodu laiendamiseks (18)

Aile Nau

Leisi valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjon üritab kasutada viimast võimalust, et lükata käima ruuminappuses vaevleva Pärsama hooldekodu laiendamistööd.

Leisi valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjon tuli välja ettepanekuga näha valla lisaeelarves ette 150 000 eurot Pärsama hooldekodu laiendamistööde alustamiseks. “Hooldekodu laiendamine on hädavajalik ja möödapääsmatu, see on asi, mida rahvas tõesti ootab ja tahab,” ütles valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Aile Nau, kelle sõnul valitseb Pärsama hooldekodus praegu krooniline hoolduskohtade puudus. “Ei ole normaalne, et kahestes tubades on kolm inimest ja koridor on ratastoolidega inimesi täis ning järjekord on ukse taga.”

Normaalne ei ole Nau sõnul ka see, et patsientide intiimseid kehaosi pestakse teiste silme all, et neid inimesi pööratakse, käänatakse ja rohitsetakse võõraste juures-olekul. “Töötajate ja klientide riided on kõik hunnikus koos, ruumi napib ka sööklas,” rääkis Nau. Praegu elab hooldekodus 27 inimest, hooldekodukohta ootab järjekorra alusel 17 inimest.

Leisi vallavolikogu poolt 2015. aasta suvel vastuvõetud Pärsama hooldekodu arengukava 2015–2020 kohaselt peaks hooldekodu kohtade arv tõusma 25-lt 50 kohani. Arengukavas välja toodud tegevuskava hooldekodu laiendamiseks on seni ellu viimata. “Praegu on lootused pandud justkui suurvalla peale, aga suurvald ei pruugi absoluutselt seda asja toetada,” sõnas Nau.

Leisi elanike huvide kindlustamiseks näeb sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni plaan ette rajada hooldekodu juurdeehituse I etapina vundament. “Vundamendi ehitamine tagaks selle, et asja ei saa enam katki jätta, vaid tuleb lõpuni viia,” selgitas Aile Nau, kelle sõnul tuleks tööde katteks kõne alla laenu võtmine. “Leisi valla laenukoormus on ju nii väike, võrreldes mõnede teistega, kes on ennast lõhki laenanud.”

Lisaks peab Leisi valla sotsiaal- ja tervishoiukomisjon vajalikuks 50 000 euro eraldamist Pärsama lasteaia Leisi rühma ja aleviku laste jaoks mänguväljaku rajamiseks. Olemasolev ajutine mänguväljak ei vasta tänapäeva turvanõuetele ega ole lapsi arendav. 60 000 eurot kuluks aga ära Pamma Kontori elamu remondiks, kus elavad vähekindlustatud ja puudega isikud.

Print Friendly, PDF & Email