Ühistu kempleb linnaga prügimaja asukoha pärast (7)

Kuressaares Õie 3 asuv korteriühistu ei ole nõus püstitama värskelt uue näo saanud mänguväljaku äärde prügimaja ja loobus seetõttu ka juba eraldatud hooviala korrastamise toetusest.

NOKK KINNI, SABA LAHTI: Peeter Arika sõnul ei ole majarahvas nõus linna ettepanekuga, linnavalitsus omakorda ei aktsepteeri ühistu ettepanekuid. Tema selja taha ongi plaanitud prügimaja, otse mänguväljaku kõrvale.
MAANUS MASING


Juulis sõlmis linnavalitsus Õie 3 ja Mooni 4 korteriühistuga toetuslepingu, millega eraldatakse 2000 eurot majade vahele jääva hooviala mänguväljaku korrastamiseks ja prügimajade rajamiseks. Nüüd, kolm kuud hiljem, teatas aga Õie 3 esindaja, et ühistu ütleb lepingu üles.

“Kui linn seob toetuse eraldamise ainult ühe aspektiga, siis me loobume,” selgitas ühistu esimees Peeter Arikas. “Taotlesime raha hooviala kordategemiseks, nii nagu toetuse mõte ka on, aga linn seadis tingimuseks eraldiseisvate prügimajade rajamise igal kinnistul. Me ei ole selle põhimõtte vastu, aga ei ole nõus asukohaga, mida linn peale surub,” lisas ta. Koht, millest jutt käib, asub vahetult kahe kortermaja vahele jääva mänguväljaku kõrval.

“Terve suve oleme seda teemat siia-sinna loksutanud, aga ühist keelt pole leidnud,” ütles Arikas, kelle sõnul on küsimus ka veel võrdses kohtlemises – praegu kasutavad kolm lähestikku asuvat kortermaja ühiselt linna maal asuvat konteineriplatsi, aga uue prügimaja ehitamist nõutakse vaid kahelt. Niidu 10 saab edasi kasutada senist platsi.

Arika sõnul tegi ühistu linnale ettepaneku rajada prügimaja mänguväljakust üle tee, praegu hoonestamata kinnistu serva, kuid sellega linnavalitsus nõus ei ole. Kui muud üle ei jää, siis tehakse oma prügikonteinerite plats Arika sõnul maja teise otsa, ligipääsuga Õie tänava poolt.

Õie 3 toetusest loobumine on teise lepinguosalise, Mooni 4 ühistu, kahvlisse pannud. Ühistu esimees Katrin Kuusk saatis linnavalitsusele pöördumise, milles teatas, et maja on valmis oma prügiaediku rajama ja palub hooviala investeeringuteks eraldatud toetuse siiski välja maksta. Kas linn seda ka teeb ja mis mahus, Kuusk eile Saarte Häälele öelda ei osanud.

“Tulevik on igatahes see, et linna maa peal asuv kolme maja prügimajandus lõpeb ära ja me teeksime seda täna pigem toetusega, kui oma raha eest,” sõnas Kuusk.

Abilinnapea Mart Mäeker ütles, et linn on algatanud kortermajade hoovialade teemaplaneeringu, mille põhimõtetest lähtutakse ka hoovialade korrastamiseks mõeldud linnapoolsete rahaliste toetuste jagamisel. “Kui üks korteriühistu ei taha ühelgi tingimusel arvestada teemaplaneeringu nõuetega, siis kindlasti on ühistuid, kes soovivad oma õueala korrastamiseks saada linnalt toetust ja arvetavad sealjuures ka kehtestatud nõuetega,“ sõnas ta.

Print Friendly, PDF & Email