Lümanda keskusehoone tulevik ikka veel lahtine (7)

Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon suunas Lümanda keskusehoone osalise lammutamise küsimuse ehitismälestiste ekspertnõukokku.

LÜMANDA KESKUSEHOONE arhitekt Veljo Kaasik on andnud ümberehituse plaanile hävitava hinnangu.
MAANUS MASING


Komisjonis teemat tutvustanud ehitismälestiste peainspektor Triin Talk selgitas, et Lümanda keskusehoone ei ole mälestis, kuid on olemas eksperdihinnang selle mälestiseks tunnistamiseks ja menetlusega on alustatud. Muinsuskaitseameti viimane otsus oli võtta kaitse alla hoone maht ja fassaadid.

Komisjon otsustas suunata ettepaneku hoone osaliseks lammutamiseks (st algse mahu oluliseks muutmiseks, mis välistab hoone mälestiseks tunnistamise) arvamuse saamiseks ehitismälestiste ekspertnõukokku.

Lisaks leidis komisjon, et ka juhul, kui otsustatakse loobuda hoone mälestiseks tunnistamisest, ei saa nõustuda hoone suures osas lammutamisega, kuni puudub lahendus allesjääva osa rekonstrueerimiseks. “Osaliselt lammutatud hoone ei säili ilma uue välispiirete lahenduseta, mille saab anda rekonstrueerimisprojektiga. Hoone rekonstrueerimisprojekti väljatöötamisel tuleb teha koostööd hoone autoriga,” seisab komisjoni protokollis. Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks teatas muinsuskaitseametile vastuseks, et hetkel tõesti puudub lõplik arhitektuuriline lahendus keskuse allesjääva osa rekonstrueerimiseks. Projekteerimisel lähtutakse vallavalitsuse väljatöötatud hoone ruumiprogrammist ja kogukonna vajadustest lähtuvast funktsionaalsusest.

Keskusehoone projekteerimine on Luksi sõnul alles töös ning arhitekt ja ehitaja on tema kinnitusel näidanud üles huvi hoone autori Veljo Kaasiku kaasamiseks ning see on olnud ka vallavalitsuse konkreetne juhis. “Sellest tulenevalt usun, et hoone saab projekteeritud otstarbekalt ja arhitektuuriliselt sobivalt,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email