Koduteenus vähendab hoolduskoormust

Vananeva rahvastikuga ühiskonnas on fookus järjest enam tööealise elanikkonna jätkusuutlikkuse ja toimetuleku säilitamisel.

Paljudel inimestel on omaste hooldamisel suur koormus, mis omakorda takistab töölkäimist. Saaremaal on mitmeid ettevõtteid, kus töö käib vahetustega, eeldades töötamist nädalavahetustel ja öötundidel. Sellistes ettevõtetes hoolduskoormusega inimene töötada ei saa, kuna kodust hooldusteenust pakutakse praegu vaid tööpäevadel. Omastehoolduse liiga suure koormuse tõttu on probleemiga silmitsi seisev inimene sunnitud tööturult eemale jääma või leidma võimalused hoolduse korraldamiseks.

Just hoolduse korraldamisel on juba pea aasta aega olnud abiks Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla piirkonda hõlmav Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav projekt “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas”, mis võimaldab teenuseid vastavalt eaka vajadusele, et tagada koduses keskkonnas väärikas toimetulek. Samuti on mainitud projekti üks olulisi eesmärke koduteenuse arendamine eelkõige selle kättesaadavuse parandamiseks, rõhutades individuaalset lähenemist ja kliendikesksust. See võimaldab koostöös eaka ja tema lähedasega töötada välja just sellele kliendile kõige sobivama hoolduspaketi.

Koduteenus hõlmab hooldustoimingute tegemist, nagu pesemine, mähkimine, riietamine, söötmine, lamatiste profülaktika jne, ja koduabi toimingute tegemist, mis on vajalikud kliendi igapäevase toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes. Samuti on olulisel kohal järelevalve tagamine dementsetele ja eakatele, keda lähedased olude sunnil piisavalt tihti külastada ei saa.

Praegu kasutab koduteenust aktiivselt 28 eakat nii Kuressaarest kui ka Lääne-Saare vallast. See annab kinnitust, et teenust on hoolduskoormusega lähedase tööturul jätkamise toetamiseks väga vaja.

Projektist tulenevalt on võimalik koduteenust taotleda kõigil hoolduskoormusega lähedastel, kellele hoolduskoormus on takistuseks tööturul püsimisele või tööle naasmisele. Teenuse taotlemiseks palume ühendust võtta Kuressaare linnavalitsuse koduteenuse projektijuhi Kerli Gutman-Lahega telefonil 55 590 596 või e-posti aadressil kerli.gutman@kuressaare.ee. Pärast esmast kontakti on vaja kliendi abivajadus kaardistada ja vastavalt hindamistulemustele määratakse koduteenuse maht. Teenust on võimalik kasutada kuni 315 tundi projektiperioodi vältel vastavalt vajadusele, kas tiheda intensiivse hooldusena lühiajalisel perioodil või pikaajalisema tsüklina väiksema hoolduskoormuse katmiseks. Projekt kestab 2018. aasta lõpuni.

Kerli Gutman-Laht

Print Friendly, PDF & Email