Jaak Aab ei taha valdadele liikluse korraldamist lubada (7)

Kui peaminister Jüri Ratas tahab omavalitsustele anda senisest oluliselt suurema otsustusõiguse, siis riigihalduse minister Jaak Aab laitis maha seaduse muudatuse eelnõu, mille kohaselt saare ja mandri vahelist parvlaeva- ja lennuliiklust hakkaksid korraldama Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa vald ise.

“Rahandusministeerium teeb ettepaneku mitte toetada ühistranspordiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu,” leiab riigihalduse minister Jaak Aab.

“Mandri ja suursaarte (Saaremaa, Muhumaa ja Hiiumaa) vaheline parvlaeva- ning lennuliiklus hõlmab oma olemuselt rohkem kui ühte omavalitsusüksust, tegemist on mitme maakonna vahelise ühistranspordi liiniga, mille korraldamine on riiklik ülesanne ja mille korraldamisega peaks riik jätkama.”

“Samuti looks ühistranspordiseaduse täiendamine pakutud sõnastuses olukorra, kus suursaare omavalitsusorgan võib enda algatusel korraldada parvlaevaliine, lennuliine ning kaugliine paralleelselt riiklike liinidega, arvestamata maakonna ja üleriigilist liinivõrku, mis ei oleks mõistlik riigi raha kasutamine,” märgib Aab.

Reformierakonna fraktsiooni algatatud eelnõu eesmärk on anda õigus korraldada saare ja mandri vahelist parvlaeva- ja lennuliiklust kolmele – Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa – vallale.

Aabi erakonnakaaslane, peaminister Jüri Ratas teatas alles eelmisel nädalal, et valitsuse eesmärk on suurendada linnade ja valdade otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid.

Print Friendly, PDF & Email