LUGEJA KÜSIB: Töötan kahe tööandja juures…

Töötan kahe tööandja juures. Kas õppepuhkust on õigus küsida mitmelt tööandjalt ja kui palju?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik:

Uus õppeaasta on alanud ning iga õppija teab, et õppimine on mitmekülgne tegevus, mille hulka kuuluvad nii loengutest ja seminaridest osavõtt, iseseisev töö raamatukogus või kodus kui ka eksamite ja arvestuste sooritamine ning näiteks ka õppepraktikal viibimine. See kõik vajab aega ning seetõttu on töö kõrvalt õppijatel hea meelde tuletada õppepuhkuse andmise korraga seotud küsimused.

Täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt on töötajal õigus kalendriaasta jooksul kasutada kuni 30 kalendripäeva õppepuhkust. Nimetatud puhkus ei ole töötaja üldine õppepuhkuse maksimummäär, vaid see on maksimummäär konkreetse tööandja juures. Juhul kui töötatakse korraga kahel töö­kohal, on õigus saada 30 õppepuhkuse päeva kalendriaastas kummagi tööandja käest kas siis üheaegselt või erinevatel aegadel. Mõlemad tööandjad maksavad töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppe­puhkusetasu 20 kalendripäeva eest kalendriaastas.

Juhul aga, kui töötaja peaks aasta kestel töökohta vahetama ja on ühe tööandja juures juba 30 kalendripäeva õppepuhkust ära kasutanud, tekib tal uude töökohta minekul samal aastal taas õigus kasutada õppepuhkust täies ulatuses.

Oluline on meeles pidada, et sarnaselt põhipuhkusega tuleb tööandjat ka õppepuhkusest teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 14 kalendripäeva ette. Lisaks avaldusele peab töötaja esitama õppepuhkuse taotlemiseks ka õppeasutuse teatise.

Print Friendly, PDF & Email