Võõrale põllule eksinud traktor tõi tüli majja (14)

Sel suvel sõitis püsirohumaade hooldamisega tegelev Audla OÜ traktorist ekslikult võõrale põllumaale ja niitis umbes 3 ha ulatuses lisaks heintaimedele maha ka väiksemad kadakad.

OOTAB KAHJUNÕUET: Kaido Kaasik ootab maaomanikult purustaja poolt mahavõetud kadakatupsude eest mustvalgel kirja pandud kahjunõuet.
Maanus Masing


Juulikuus aset leidnud juhtumi järellainetus pole aga ikka veel lõppenud, sest maaomanik soovib kahjutasuks summasid, mida kostja peab väljapressimiseks.

Intsident toimus Sander Saburile kuuluval Pöide vallas Välta külas asuval 7 ha suurusel kinnistul, mida samal ajal müüdi kinnisvaraportaalis 17 500 euroga kui inimtegevusest puutumata loodusega ehituseks või turisminduseks sobilikku maatükki. Maaomaniku sõnul sõitis Audla OÜ traktor töötava purustiga omavoliliselt üle umbes poolest talle kuuluvast kinnistust ja purustas kõik, millest traktori jõud üle käis, väiksemad kadakad täielikult, suuremad männid ja kadakad osaliselt.

Viidates atesteeritud kinnisvaraspetsialistide hinnangule on Saburi sõnul purusti töö tulemusel kinnistu väärtust tunduvalt vähendatud, kinnistu müügiväärtus on langenud ca 5000 eurot. Kahju kompenseerimise teemal on Sabur pidanud vastaspoolega ohtralt telefonikõnesid ja kohtunud ka nelja silma all, küsides ühel juhul hüvitiseks 3000 eurot ja teisel juhul kinnistut müügiks pakkudes.

Kiri Leedole

Et Sander Saburi läbirääkimised Audla OÜ ja teiste Tuule Grupi asjasse puutuvate töötajatega loodetud tulemust ei toonud, koostas ta 6. septembril lootust andvas toonis, kuid samas ka politsei ja ajakirjanduse võimalikule kaasamisele viidates kirja Tuule Grupi omanikule Vjatšeslav Leedole. “Minupoolne soov juhtunule mõistlik lahendus leida on kahjuks põrkunud erinevate inimeste ükskõiksusele ja isegi hoolimatusele,” kirjutas Sabur kirjas Leedole, lisades, et ta ei ole näinud ühegi inimese reaalset huvi, et juhtunu saaks lõpuks õiglase lahenduse.

“Ma eeldan seadusest tulenevat eraomandi puutumatust ning ei saa lubada kolmandatel isikutel oma vara lihtsalt hävitada. Minu mõte on lihtne ja inimlik – aega tagasi pöörata ei saa, mis juhtus, see juhtus, asjad klaaritakse härrasmeeste kombel mõistlikul viisil ära ja elatakse sõbralikult edasi,” seisis Saburi pöördumises Leedole.

Audla OÜ esindaja Kaido Kaasik ütles, et nende ettevõte on maaomaniku käest korduvalt vabandust palunud ja pakkunud erinevaid lahendusi tekkinud olukorra heastamiseks, kuid maaomanik ei ole ühtegi lahendust aktsepteerinud. “Meie ettepanek oli, et korrastame maa, korjame mahaniidetud kadakad kokku ja niidame püstijäänud roikad maha,” selgitas Kaasik, kelle sõnul on kadakaid kahjustatud mõnesajal ruutmeetril. “Maaomanik ei ole meie ettepanekuga seni nõustunud ning sellest tulenevalt on maaomanikule tehtud ettepanek saata meile konkreetne kahjunõue.”

Kaido Kaasik kinnitas, et niipea kui Audla OÜ on saanud põhjendatud summaga nõude, tekib ka võimalus kahjude hüvitamist edasi arutada, et jõuda mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.

Tuule Grupi juhi Vjatšeslav Leedo sõnul on ta seda meelt, et tõendatud kahju tuleb välja maksta, kuid antud juhul on tegemist väljapressimise ja ähvardamistega. “Me oleme nõus ostma põllumaad igal ajal, aga teeme seda reaalselt väljakujunenud hindadega, mitte väljapressimise tagajärjel,” ütles Leedo.

Põllumaa – Saaremaa puutumatu loodus?

Maaomanik Sander Saburi sõnul seisneb purusti tekitatud kahju kinnistule ka selles, et Saaremaale ainuomane puutumatu loodus on rikutud ning asendatud täielikult või pooleldi purustatud ja tüvetüügastega põllumaaga. Atesteeritud kinnisvaraspetsialist on hinnanud purusti tekitatud kahju suuruseks ca 5000 eurot. Vastuväide seisneb selles, et kuivõrd kõnealune maatükk on toetusõiguslik põllumassiiv, mille jaoks on varasematel aastatel makstud toetusi, siis ei saa siin rääkida puutumata loodusest. Erinevalt rabast või põlismetsast ei loeta põllumassiivi puutumata looduseks.

Audla OÜ taimekasvatusjuht Õnne Sööt ütles, et kui ta pakkus maaomanikule välja, et koristame purustatud kadakad ja istutame uued asemele, olevat viimane naerma hakanud ja lausunud, et tuhandeid kadakaid ei ole võimalik istutada. PRIA avalikult kaardilt on näha, et sellisel hulgal kadakaid pole maatükil ealeski olnud ja selline arv on korda kümme üle paisutatud.

Ent oletagem, et Sander Saburi jutt vastab tõele ja toetusõiguslikul maal asub tõesti 3 ha peal tuhandeid kadakaid. Sellisel juhul vajab selgitamist, kas toetuse vastuvõtja hooldas maad nõuetekohaselt ja kas põllumaa ei kvalifitseerunud juba kadastikuks, mille peale võeti toetusi vastu alusetult. Kindel on aga see, et maaomaniku poolt puutumata looduseks nimetatud karjamaa ei asu Natura alas ega ühelgi teisel kaitstaval loodusobjektil. Seal ei ole keskkonnaregistri andmete järgi ka poollooduslikke kooslusi.


KOMMENTAAR

Õnne Sööt
Audla OÜ taimekasvatusjuht

Vastab tõele, et maaomanikku ei teavitatud juhtunud eksitusest, kuna ma ise sain sellest teada alles siis, kui maaomanik Sander Sabur mulle isiklikult helistas ja päris aru, mis on toimunud.

Esialgu ei saanud ma üldse aru, millest jutt käib. Olin andnud juba mõni aeg tagasi püsirohumaade purustamisega tegelevale traktoristile käsu purustada OÜ Audla kasutusvaldusesse kuuluva põllumassiivi heintaimik. Eelmisel aastal karjatas kohalik talumees sellel maatükil oma lambaid, enne seda käis meie traktorist mitmel aastal maatükil purustamas. Eeldasin, et mees mäletab oma eelmiste aastate liikumisi ja teab, mida teeb. Esimesel aastal, kui maatüki saime, käisin koos traktoristiga selle läbi, näitasin ära piirimärgid ja sidusin nende külge ohutuslindid. Probleeme polnud kuni siiani.

Sander Saburi telefonikõnele reageerisin kohe ja kui sõitsin kohapeale olukorda üle vaatama, avastasin oma ehmatuseks, et meie traktorist oli tõesti oma purustiga üle käinud ka kõrval oleva ehk kõnealuse põllumassiivi. Vabandasin juhtunud eksituse pärast.

Print Friendly, PDF & Email