Uusi ja põnevaid teadmisi tasub jagada

Kuidas luua koolis meeskond, kes soovib ja suudab innustada kõiki õpetajaid uuendustega kaasa minema? Üks võimalus selleks on täiendada oma erialaseid teadmisi ja digipädevust ning uusi kogemusi kolleegidega jagada. Nii leiavad Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin, õppealajuhataja Anne Pruul ning õpetajad Madli Varik ja Ülle Kreos, kes Erasmus+ programmi toel rahvusvahelistel koolitustel osalesid.

Meie soov on luua koolis uuendusi algatav meeskond, kes oma teadmiste ja kogemuste najal innustab ja julgustab kolleege uusi digiõppemeetodeid omandama, anda õpetajatele rohkem eneseusku ja kindlustunnet arendava ja motiveeriva õpikeskkonna loomisel.

Madli Varik, loodusainete õpetaja:

Valisin enesetäienduseks Kreekas Rhodose saarel toimunud digitaalse õppimise koolituse, kus õppisin looma liitreaalsusi Aurasma keskkonnas ja õpimängude tegemist Taleblazeri keskkonnas. Liitreaalsus ehk rikastatud reaalsus on suurepärane võimalus muuta õppetegevus põnevamaks, tõhusamaks ja elulisemaks. Nutiseadme äppide abil on võimalik muuta reaalseid asju, lisades neile täiendavat infot ja efekte. Õppijal on võimalus näha ja mõista ümbritsevat maailma uuel moel. Näiteks on keemiatundides liitreaalsuse abil võimalik selgitada keemilisi struktuure, ajaloos saab aga taaselustada sündmusi.

Taleblazeri õpimängud põhinevad samuti mobiilse tehnoloogia rakendamisel, erinevad ülesanded seotakse kaardipõhiselt GPS-otsinguga, et siduda mängulised elemendid reaalse keskkonna ja olukorraga.

Kursuse õpitegevus oli seotud kohaliku kultuuripärandiga. Kreeklased näitasid meile uhkusega, kuidas nad kasutavad õpetamisel UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Rhodose vanalinna. Koostöös kohaliku ülikooliga on valminud õppe­programmid ja näidistunnid, kuidas õppetegevus klassist välja viia, et siduda erinevaid õppeaineid reaalse elu probleemidega. Selline mobiilne õpe aitab õppureid ka paremini kaasata ja innustada.

Ülle Kreos, geograafia- ja bioloogiaõpetaja:

Käisin koolitusel Portugalile kuuluvas Assooride saarestikus asuval Terceira saarel. Nagu võib järeldada koolituse pealkirjast – “21. sajandi klassiruum Assooride saarel” –, tegelesime kõige uuenduslikuga, mida tänapäeva tehnika ja uued õpetamismeetodid võimaldavad.

Tutvusime uurimuslike õppe keskkondadega, sh GoLab, samuti koostöövõimalustega erinevate riikide õpetajate ja õpilaste vahel. Valmistati ette tunnid, kus olid seotud erinevad õppeained ja valdkonnad, tutvusime tänapäevaste seadmetega, nagu droonid, rasbbeerry Pi (see on pisike, umbes pangakaardi-suurune arvuti), robotitega, millega saaks tulevikus koolitunnid huvitavamaks ja mitmekesisemaks muuta. Nägime ka kohalikku loodust ja kultuuripärandit. Nimelt kuulub Terceira saare keskus Angra do Heroismo UNESCO maailmapärandi nimistusse. Saar on vulkaanilise tekkega ja seismiliselt aktiivne. Algar da Carvao vulkaani lõõris avanes võimalus näha vulkaani seestpoolt.

Anne Pruul:

Iirimaal Aughrimis toimunud koolitusel sain kogemusi ja uusi teadmisi grupidünaamikast ning aktiivõppemeetoditest turvalisuse ja usaldusväärsuse loomiseks, konfliktide ennetamiseks ja nende lahendamiseks.

Paljud probleemid on seotud suhtlemisoskusega. Ajal, mil suheldakse pigem nutiseadme kui oma klassikaaslasega, lapsed sageli ei oska üksteisega suhelda. Nii ei õpitagi üksteist tundma ja jäädakse võõraks. Vajaka jääb klassi ühtekuuluvustundest. Koolituse käigus tutvusime Iirimaa haridussüsteemiga, samuti Glandalough´i rahvuspargiga, kus toimus osa praktilisest õppusest. Erinevatest riikidest pärit osalejad said vahetada oma tööalaseid kogemusi.

Tõnu Erin:

Osalesin Iirimaal Dublinis toimunud koolitusel, mille pealkirja võiks tõlkida: “Parimad sotsiaalmeedia- ja veebilahendused teie klassiruumi jaoks”. See kursus oli mõeldud digipädevuste arendamiseks ning tutvustas erinevate meedia- ja veebikeskkondade kasutamise võimalusi õppetöös. Minu jaoks oli huvitav keskkond TES Teach. See on tunnikava koostamiseks mõeldud onlain-keskkond, kus õpetaja saab koostada tunnikava, lisades sinna õppematerjale, illustreerivaid pilte ja videoid, ning koostada ka teadmiste hindamiseks testi. Tundus üsna lihtne ja kasutajasõbralik. Kindlasti õpetan ka oma kooli õpetajaid seda kasutama. Coggle keskkonda mõistekaartide koostamiseks sobib kasutada nii õpetajal tunnis kui ka õpilastel kodutööks. Koolituspäevade pärastlõunasel ajal saime tutvuda Iirimaa elu-olu, muuseumide ja loodusega.

Leiame, et meie õpitu aitab põnevamaks muuta ka koolitunde. Nii on meil juba toimunud vulkaanide-teemalised uurimusliku õppe tunnid Graasp- keskkonnas. Samuti saavad kõik huvilised uurida stende ja nende piirkondade tutvustusi, kus me koolitustel käisime.

Projekti “Integratsioon, digipädevus ja sotsiaalseid oskusi arvestav meeskonnatöö koolikeskkonnas” toetas SA Archimedes Erasmus+ programmi põhimeetme 1, üldhariduse õpiränne raames.

Print Friendly, PDF & Email