Uus volikogu hakkab istungeid pidama kord nädalas

Uus volikogu saab esialgu koos käia koguni kord nädalas. 15. oktoobril toimuvate valimiste tulemus kuulutatakse välja 21. oktoobril. Tekib omavalitsusüksus Saaremaa vald. Avaistung peaks toimuma 26. oktoobril. Seal valitakse volikogu esimees ja aseesimees ning vallavalitsused esitavad lahkumispalve. Uus istung peaks toimuma juba nädala pärast, 2. novembril. Siis valitakse vallavanem ja ametisse saavad vallavalitsuse liikmed. Samuti moodustatakse volikogu komisjonid ja fraktsioonid. Kinnitatakse komisjonide koosseisud ja valitakse esimehed.

Tööd alustab vallavalitsus kui täitevorgan. Vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd 1. jaanuaril 2018.

9. novembril koguneb volikogu taas ja siis viiakse läbi kõik vajalikud toimingud, mis puudutavad vallavalitsust, ametnikke, osavaldu jms. Toimub ka uue valla põhimääruse esimene lugemine. Istungijärgsel päeval peaksid koondatavad ja üleviidavad saama kätte oma teated ning kuulutatakse välja uued konkursid.

Tiheda ajagraafikuga seoses muutis Kuressaare linnavolikogu neljapäeval oma põhimäärust, et kergendada pärast valimisi tööle hakkava Saaremaa valla volikogu tööd. Nimelt töötab uus volikogu esialgu linna põhimääruse järgi ning nüüd vähendati eelnõude lugemise vahelist nõutavat aega 14 päevalt seitsmele.

Print Friendly, PDF & Email