Loomade söödaplatsid ohustavad kaevuvett (11)

Reformierakonna fraktsioon juhib keskkonnaministeeriumi tähelepanu kaevude lähedal asuvate loomade söödaplatside reostusohule.

“Meie saadiku poole pöördusid elanikud seoses nende sõnul süveneva keskkonnaprobleemiga, mis puudutab loomade pidamist ületalve söötmise lihtsustamiseks nn söödaplatsidel, “ märkis Reformierakonna fraktsiooni nõunik Kristjan Heamäe keskkonnaministeeriumile saadetud kirjas.

Tihti asuvad söödaplatsid elumajadele ja kaevudele väga lähedal. Loomad on söödaplatsidel tihedalt koos ja kevadeks koguneb maapinnale rohkelt sõnnikut, mida sealt ei koristata.

“Oli juhus, kus selline asi reostas joogivee kaevu, mis tõi kaasa väga raskeid haigestumisi, mille põhjuseks pidasid erinevad arstid reostunud joogivett.”

Fraktsiooni poole pöördunud inimeste sõnul reguleerib vabapidamisel loomade kasvatamist vaid veeseadus, kus on määratud mulda sattuvate reoainete maksimaalsed kogused. Paraku pole märgata, et ükski ametkond oleks karjamaalt mullaproove võtnud.

Kuna rohkem õigusakte sellisel viisil loomapidamist ei reguleeri, siis pole ka keskkonnainspektsioonil sellises olukorras võimalik midagi ette võtta.

Juhtumite korral, kus loomad on viidud kaevudest eemale, on ka veeproovid korras. Kuni aga puudub seadus, mis määraks söödaplatsidele ohutu kauguse majapidamiste kaevudest, jääb alati alles risk, et mingil hetkel loomapidamisega küla keskel jätkatakse.

Print Friendly, PDF & Email