Valimisnimekirjad arvude keeles (11)

Valimisnimekirjade koostamine on peen kunst, millega suuremates parteides tegeleb terve hulk spetsialiste. Ja vähemasti ideaalis peaks rahvaesindaja mandaati püüdma minema targem, tegusam ja vastutustundlikum osa ühiskonnast.

Saarte Hääl uuris Saaremaa vallavolikogu kandidaatide nimekirju andmete järgi, mis on avalikult kättesaadavad kandideerimisavalduses. Nende põhjal saab vaadelda nimekirjade parteilist, hariduslikku, vanuselist ja soolist koosseisu.

Heidame andmetele pilgu selles järjekorras, nagu nimekirjad pingeritta loositi.

Reformierakonna nimekirjas on 60 inimest. Kandidaatide keskmine vanus 48,4 aastat, kõrgharidusega on neist 39 (65%), keskeriharidusega 20 ja üks inimene on märkinud oma haridustasemeks põhihariduse.

Nimekirjas on 37 erakonna liiget (61,6%), ülejäänud parteitud. Kandidaatidest 26 (43,3%) on naised.

Keskerakond on välja pannud 31 kandidaati, kelle keskmine vanus on 52 aastat.

Tervelt 26 saadikukandidaati on erakonna liikmed (83,8%), seitse parteitud. Nimekirjas on 18 keskeri-, 11 kõrgharidusega (35,5%) ja kaks põhiharidusega kandidaati. Naisi on nimekirjas 10 (32,2%).

Kõige pikem nimekiri on Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal – 77 inimest. Kandidaatide keskmine vanus on 49,6 aastat, neist 46 (59,7%) on kõrgharidusega, 27 keskeriharidusega, üks põhiharidusega ja kaks kandidaati – Ingrid Leemet ja Taavi-Aadu Ait – ei ole oma haridust ankeeti märkinud.

Nimekirjas on 26 sotsi (33,7%), 47 parteitut, kolm EKRE liiget – Maie Meius, Elle Mäe, Evelin Schönberg – ja üks vabadusparteilane – Anne Udeküll.

Kandidaatidest 40 (51,9%) on naised.

Valimisliit Sörvemaa on nimekirja saanud 17 inimest, kelle keskmine vanus on 50,7 aastat. Põhiliselt keskeriharidusega kandidaatide seas on ka viis kõrgharidusega inimest (29,4%).

Valdavalt parteitute (13 kandidaati) valimisliidus on siiski ka üks praegune keskerakondlane, Nalmond Meri, ja üks endine, kes erakonna vastu kandideerijana parteist välja visati. Lisaks leiab liidust kaks IRL-i liiget – Tiit Pruuli ja Leevi Naageli.

Kandidaatidest kolm (17,6%) on naised.

Isamaa ja Res Publica Liit on valimisvõitlusse astunud 17 kandidaadiga, kelle keskmine vanus on 46,4 aastat. Üheksal kandidaadil (52,9%) on kõrgharidus, kaheksal inimesel keskeriharidus. 12 parteilase kõrval on nimekirjas ka viis parteitut. Nimekirjas on viis naist (29,4%).

Valimisliit Meie Saaremaa on nimekirja saanud 29 inimest. Kandidaatide keskmine vanus on 47,9 aastat. 18 inimest on keskeri- ja 11 (37,9%) kõrgharidusega.

Tegu on sajaprotsendilise parteitute nimekirjaga pärast seda, kui EKRE on täitnud oma lubaduse ja visanud erakonna ridadest välja liiduga ühinenud Avo Kaljuste, Erki Lauri, Kalle Niidi ja Ulvi Valliku. Samast erakonnast on juba selle kuu alguses lahkunud Mati Väärtnõu.

Nimekirjas on üheksa naist (31%).

Valimisliit Saarlane on välja pannud 54 kandidaati, kelle keskmine vanus on 50,9 aastat. 40 neist on kõrgharidusega (74%), 13 keskharidusega ja üks põhiharidusega.

Parteituid on nimekirjas 31, lisaks neile kuus IRL-i liiget, neli vabaerakondlast, 11 hiljutist keskerakondlast, kes valimisliiduga ühinemise pärast parteist välja heideti, ja mõneti kummalisel kombel ka kaks reformierakondlast – Juhan Kolk ja Vello Laanemets.

Nimekirjas on 18 naist (33,3%).

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridades kandideerib Saaremaa vallavolikogusse 18 inimest. Kandidaatide keskmine vanus on 57,1 aastat, kellest 11 (61,1%) on kõrg- ja seitse keskeriharidusega. N-ö parteiliselt kvaliteedilt on tegu Keskerakonna järel teise nimekirjaga – erakonna liikmete kõrval (83,3%) on kandidaatide seas vaid kaks parteitut ja üks Iseseisvuspartei liige.

Nimekirjast leiame ka viis naist (27,7%).

Üksikkandidaat Koit Kelder on endine reformierakondlane, 39 aastat vana, kõrgharidusega.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et kõige parteitruumad nimekirjad on Keskerakonnal ja EKRE-l, kelle vastandiks on valimisliit Meie Saaremaa, kus pole ühtegi parteilast.

Suhteliselt noorim on IRL-i nimekiri – kandidaatide keskmine vanus 46,4 aastat. Eakaimad on EKRE kandidaadid, kelle nimekirja keskmine vanus küündib 57,1 aastani.

Noorimad volikogusse pürgijad on 19-aastased Hendrik Klausson sotside, Kristiina Takkis ja Martin Lonn Saarlase nimekirjas.

Vanimad kandidaadid on 81-aastane Maido Toll valimisliidust Meie Saaremaa, 78-aastane Ants Kangur ja 77-aastane Olev Väin valimisliidust Saarlane.

Hariduslikult näitab suurimat kvaliteeti Saarlase nimekiri, mille liikmetest 74 protsendil on kõrgharidus.

Kui enamikul nimekirjadest ulatub naiste osakaal umbes kolmandikuni, siis kõige naistelembesemana kerkivad esile sotsid, kellel on naisi nimekirjas üle poole ehk 51,9%.

Print Friendly, PDF & Email