MUHU UUDISSED: Ons ta sui või sügis?

Ei neh, sina kallis aeg. Kalendri järge piaks nüid siis sügis käe olema, aga voata sii nädalivahetusest soadik juba oo küll nõuke tunne, et ju nüid ikka tükkis sui pihta akkas. Nii kole uhked sojad ilmad oo. Neh ja metsaalused oo rahvast täis. Sieni oo pärast seda irmsad vihma ju koa järsku kole palju. Annaks siis ikka nädali lõpuni niisamma uhkeid ilmasid, sest laupa ju pietse Muhus mihklipääva laata. Liival. Meierei õue pial. Pihta akatse kellu ühessast ja lõunaks katsuks ää lõpeta.

Neh, mis sial oo? Oad ja Eed pidavad kohvikud, sial oma ruumis mudud. Ja Koostas oo Muhu Kirp, rahvakieli lihtsalt kirbukas. Külasema külaselts tieb aga jälle õnneluosi. Ja pättide juures lõpetatse sellesuine pätirojekt koa lõpuks ää.

Neh, mudud üleselle soab osta ja müia igatsugust sügisest raami, mis piendra pialt võetud oo või suuretuhli aidas kasun. Kis tahab omale müima kohta kindi panna või midad viel üle uurida, siis seda soab tiha, kui Annelile elista – 50 37 407. Ja sellesamma pääva oo Piiri taaskasutuskeskuses jälle ühe euru päe.

Ja sialt järgmise pääva oo juba oktoobrikuu käe. Viinakuu esimene päe oo muusikapäe. Ja sellepääva oo Muhus kaks kontserti koa selletaudi. Kellu kümnest oo kontsert Muhu muusikatalus. Sial laaldasse ja mängetse saksofoni ja kellu ühestteistmest oo kontsert Liiva suures kirkus. Sial esinevad Tiiu ja Tiit Kiik. Piletirah ep küsita kumbaskid kohtas.

Aga juba selle nädali sihes kuulukse oo sügise alguse puhul sii igatsorti sündmusi. Koostas oo täna pissike kontsert ja uhkem süömaaeg ühekorraga. Nimi oo koa kohe pantudkid “Sügis”. Indrek Kalda ja Paul Neitsov tegevad kenad muusikad. Pileti innaks oo kolmkümmend eurut. Alguse aaks oo üteldud kellu seitsmest.

Mineva laupaga said pärandikuoli pärandivaderite talgupäävad koa ühele poole seks korraks. Viimase korra ollid kõege nobemad pärandivaderid Lehtmetsa ja Rootsivere poesid. Lammutamist olli üksjägu ja välja tulli kohe mitu üllatust. Ammuks olli tiada, et kuskil vana talvekirgu seena sihes piab üks uks peitus olema. Nüid oo koht käe. Sest üks õige kirikumõis olli ju sedaviisi ehitat, et ühest otsast teeseni pidi köima valgus. Pilt akkab juba looma mõhuke sie muistne pasturaat välja nägi. Üks mailmatu uhke avastus olli viel. Endise koolimaja köögi alt tulli üks tundmata augukoht välja. Äkist oo kiegid, kis oskab kosta, misaegne auk sõuke sial oo. Mõte köis piast läbi, et äkist oo vana keldriauk. Neh, ikka selleaegne, kut enne põlemist sial sie pasturaadi maja olli.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email