VALIMISED 2017: Sotsiaalteenused ja arstiabi olgu KÄTTESAADAVAD KÕIGILE (2)

Kakskümmend aastat Saaremaal elanud ja Sõmera Kodu annetustega abistanud Sirkka-Liisa Pääkkönen on erihooldekodu sulgemisest sedavõrd pettunud, et kavatseb Eestimaa tolmu jalgelt pühkida.
EGON LIGI

Mis on kohalikel valimistel kandideerivate inimeste hinnangul erakonna lubadustes või valimisplatvormis kõige tähtsam sotsiaalvaldkonnas?

Maria Vahter,  valimisliit Meie Saaremaa:

Räägin praegu iseenda eest. Need, kelle eest mina seisaksin, on erivajadustega inimesed ja omastehooldajad – nende tulevik on minu jaoks väga oluline. Meie valimisliidu jaoks on tähtis teema eriarsti juurde pääsemine ja ka eriarstiabi Saaremaal. Milliseid spetsialiste eriarstiabi valdkonnast on võimalik Saaremaale tuua, kelle järele meie inimestel kõige suurem vajadus on.

 

Tuuli Pärtel, valimisliit Sörvemaa:

Haiglal peab olema oma kopteriplats. Samuti on tähtis, et eakate päevakodud ja hooldekodud oleksid inimsõbralikumad. Siin sõltub palju sellest, kes volikokku valitakse. Samas on meil väga suur probleem, et hooldekodude kohatasud on kõrged. Suurvald peab oma elanikke toetama – kui inimese oma pensionist kohatasu jaoks ei piisa, peab ülejäänud osa tasuma suurvald.

 

Helle Kahm, Reformierakond:

Oluline on pikema ja tervena elatud elu toetamine, mille alla käib meditsiini- ja sotsiaalteenustega seotu. Samuti on meie erakonnale oluline, et erinevas eas ja erineva töövõimega inimesed jõuaksid tööturule, oleks sotsiaalseid töökohti ja inimeste töökeskkond oleks toetatud. Samuti on meie prioriteete oma valla elanike toimekas ja väärikas vanaduspõlv. On tähtis, et meie eakatekodud tegutseksid ühe standardi alusel, millest allapoole ei minda.

Kuna üksi elava inimese tervis ja vaimne tervis kannatab, peaks panustama suhtluskohtadesse, päevakeskustesse või klubidesse. Eakad peavad saama tunda end õnnelike ja väärikatena.   Üks ettepanek on luua teenusmajad, kus küpses eas inimesed saavad koos käia. Neist teenusmajadest saaksid nad vajalikku abi, toetusi ja teenuseid.

Kairit Lindmäe, Sotsiaaldemokraatlik Erakond:

Ma ei taha koostada pingerida, arendustöö peaks toimuma kõikides valdkondades. Välja toon aga eelkõige selle, et kõik sotsiaalteenused jääksid praegustes väikestes valdades ja teenuspunktides kättesaadavaks ja uusi teenuseid tuleks juurde. Igasse kohta, kus praegu sotsiaaltöötaja tegutseb, peab ta alles jääma.

Kui tekib vajadus mingi teenuse järele, tuleb see luua või Saaremaale sisse osta. Kindlasti on tähtis suurendada erialaspetsialistide koostööd –meditsiini-, sotsiaal- ja haridusvaldkond peaksid olema ühise mütsi all. See koostöö toimub ka praegu, aga kindlasti on arenguruumi.

Tähtis on vabatahtlik tegevus. Inimesed, kes tahaksid vabatahtlikena panustada, on ju olemas. Samamoodi nagu need, kes vabatahtlike abi vajaksid. Need kaks poolt tuleb omavahel kokku viia ja ühtset koostööd vedama hakata.

Ludmilla Siplane, Isamaa ja Res Publica Liit:

Külapiirkondades näen, et kui need vanemad inimesed, kes elavad oma kodus, ühel hetkel abi vajavad, on tarvis hooneid, kus pakutaks neile vajalikke teenuseid. Veel parem, kui need teenused tulevad koju kätte nii kaua, kui inimene suudab vähegi kodus elada.

Ja sotsiaalvaldkonda on rohkem inimesi vaja. Oleme siis terved, kui meie ümbrus on terve, meil on töö, toit laual, on vaba aja veetmise võimalused. Kui sul on hea olla, liigud ringi, vajad ka arstiabi vähem.

Mihkel Undrest, Keskerakond:

Peame hea seisma, et see, mis meil täna valdades olemas, jääb alles ja teenuste kättesaamine läheks paremaks.

Kindlasti peame tulevikus seisma meie perede eest – et lapsed jääksid Saaremaale, siin oleks piisavalt tööd ja praamipilet oleks saarlastele tasuta.

Et lapsed saaksid mandril koolis käies igal nädalavahetusel koju tulla, peaks ka praamiliiklus olema selline, et ei peaks tundide kaupa järjekorras ootama. Lennuliiklus peab paranema. Samuti peame seisma selle eest, et Kuressaarde ehitataks korralik saun.

Katrin Keso-Vares, valimisliit Saarlane:

Valimisliit Saarlane tahab pöörata kõrgendatud tähelepanu kõigile abivajajaile ja aidata inimestel väärikalt vananeda. Selleks peaksid sotsiaalteenused ja -toetused jõudma iga abivajajani. Neid teenuseid võiks juurde tulla ja need võiksid olla kvaliteetsed. Kõrgharitud sotsiaaltöötaja võiks olla igas piirkonnas.

Et eakatel oleks inimväärne elu, võiksid hooldekodud olla elamisväärsed. Ka need keskused, kus eakad saaksid päeval aega veeta, peaksid pakkuma korralikke tingimusi.

Meil on Kuressaarde vaja mõlemat – nii kopteriplatsi kui ka liuvälja. Mida rohkem on liuvälju, seda rohkem on inimesi, kes kannavad hoolt oma tervise eest ja on terved. Ehk läheb kopterit siis vähem vaja.

Olev Ait, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond:

Praamisõit võiks saarlastele tasuta olla. 

 

Print Friendly, PDF & Email