VALIMISED 2017: Saaremaa vald peab seisma SÕMERA KODU EEST (13)

VALIMISSTUUDIOS: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tulevikku arutavad (esiplaanil vasakult paremale) kandidaadid Olev Ait, Kairit Lindmäe, Ludmilla Siplane, Mihkel Undrest, Katrin Keso-Vares, saatejuht Tõnis Kipper, Maria Vahter, Tuuli Pärtel, Helle Kahm.
MAANUS MASING

Üks põhjendus, miks suur vald hea on, on see, et siis on meil rohkem jõudu, meie hääl kostab kaugemale, meid võetakse ehk rohkem kuulda. Kui tulevikus tuleb riik või mõni ametkond lagedale üsna küsitava ideega – nagu praegu Sõmera Kodu sulgemise teema –, siis millised võimalused on Saaremaa vallal seista oma arvamuse eest ja nende ideede vastu, mis meile kõige õigemad ei tundu?

Helle Kahm: Ajaloolise tõe huvides ütlen, et riik tegi otsuse Sõmera Kodu sulgeda ajal, mil see oli keskkonnana tõesti väga vilets. Seal olid viiesed-seitsmesed toad, hügieeniruumid ei kannatanud kriitikat – selline ei ole inimestele õige keskkond. Riigi asjad on aga väga kohmakad. Tuli CO2-raha, tehti remonti, peamiselt väljast, seest vähem. Riik oli aga oma otsused teinud ja neid hakati realiseerima.

Aeg-ajalt võtavad erinevad poliitilised jõud ja isikud sõna, nagu ei oleks kohalikud omavalitsused riikliku aktsiaseltsiga Hoolekandeteenused seda Sõmera Kodu tuleviku teemat arutanud ja kostööd teinud. Tegelikult on seda tehtud pidevalt. Nii Saaremaa omavalitsuste liit kui ka Lääne-Saare vallavalitsus on arutanud ja jõudnud kokkuleppele, et nendest 30 kohast, mis Saaremaale erihoolekandeteenust planeeriti, on saanud juba ligi 100 kohta ning need arutelud jätkuvad. Ühtegi ehitust kuskil ju veel ei toimu.
Praegu on nii, et igaüks teeb mingit oma väikest töölõiku. Palju on nn müra, aga ei ole ühist selget seisukohta, mis saab olema, ma loodan, suurel Saaremaa vallal.

Katrin Keso-Vares: Oleme kõik näinud, kuidas siin Saaremaal oleme igatpidi püüdnud survestada, et Sõmera Kodu sulgemist ära hoida. Samas on riigisüsteem tõesti paindumatu ja pika vinnaga. Ilmselt oleks keegi pidanud mingil hetkel julgema teha otsuse riigile vastu hakata. Kardan, et keegi ei võtnud seda vastutust. Kui suures Saaremaa vallas oma jõud ühendame, siis suudame väga palju. Tähtis on aga, et suudaksime oma tegude eest vastutada.

Kairit Lindmäe: Usun samuti suure Saaremaa valla jõudu ministeeriumide ja riigiga otse suhelda. Kõik koos saame Sõmera eest seista. Kui uus volikogu koguneb, saame teha ühispöördumise ja kui vaja, teha neid veel ja veel. Neid tehakse ka praegu jooksvalt, aga see töö ei paista välja.

Mihkel Undrest: Kui Saaremaa oleks ühtne, kostaks meie hääl palju kaugemale.

Olev Ait: Sõmera Kodu lammutamisele ei – see on kõik.

Ludmilla Siplane: Olen Sõmeral praktikal käinud. Seal elavad erinevate vajaduste ja erinevate puuetega inimesed. On neid, kes saavad natukene ise hakkama, ja neid, kes seda üldse ei saa ning keda peab kogu elu toitma, pesema, riidesse panema. Nemad ju niikuinii kuskil nii väga ringi liikuda ei saa. Teistel aga, kes ise ringi liiguvad, on ka praegu võimalus linnas ja teatris käia.

Mihkel Undrest: Tuua need inimesed, kes seal ringi jalutavad, linna – see on mõeldamatu. Pärast valimisi tuleb meil kõigil selles osas häält tõsta.

Maria Vahter: Minu arvates tuleb selle Sõmera Kodu koha pealt teha väike restart ja päästa, mis päästa annab. Kuna meil on seal suures osas sellised inimesed, kes vajavad ööpäevaringset erihoolt või tugiisikut, siis me ei saa neid inimesi saata kaheksatunnise järelevalvega väikestesse asutustesse.
Sõmera on nende kogukond, seal on nende omad rajad, sõbrad. Paljud neist on seal elanud peaaegu kogu elu. Kindlasti on neid, kes ei saagi aru, miks neid kolima sunnitakse. Paljud arvavad, et neid oodatakse kuskil, neil on kuskil pere ja sõbrad, aga see ei vasta tõele.

Tuuli Pärtel: Sõmera Kodu kliendid on selles keskkonnas harjunud, see on nende kodu. Nad sealt välja kiskuda on loomuvastane. Peremajasid võib Kuressaarde ehitada Kallemäe kooli lõpetajate jaoks, keda on tarvis toetada.

Kui Sõmera Kodu suletakse, mis saab neist inimestest, kes hoolealustega tegelevad ning seda vaimselt ja füüsiliselt ropprasket tööd teevad? Üle jääb hulk inimesi, kes on oma erialal väga tugevad tegijad. Samas räägitakse pidevalt, et meil on sotsiaalvaldkonnas tegutsevatest inimestest puudus.

Helle Kahm: Sõmera Kodu töötajad on tõesti väga professionaalsed, nad on oma kutse omandanud Kuressaare ametikoolis ja ka mandri koolides. Meil on ka kõrgharidusega töötajaid. Suures vallas arendame välja tohutult palju erinevaid teenuseid – on ju võimalus rakendada need inimesed uue valla teenuste arendamisse ja osutamisse. Sõmera Kodu juhina on mul lootus, et meie töötajad saavad rakendust hooldekodudes. Täna on eakatekodudes tööl palju inimesi, kel vastav haridus puudub. Hoolt ja tuge vajav inimene, olgu ta küpses eas või laps, vajab enda kõrvale inimesi, kes on saanud vastava koolituse ja oskab teda toetada. Ning kel on empaatiavõimet.

Kairit Lindmäe: Sõmera Kodu elanike jaoks, kes tulevad linna elama, jäävad tegevusjuhendajad ja personal mingis osas alles. Mitte küll kõik ei saa seal tööd, aga ka need, kes üle jäävad, ei tohiks muretseda. Keegi, kes oma tööd hästi tunneb ja teeb seda hästi, ei tohiks tunda, et teda ei vajata. Sotsiaalvaldkonnas on ju kavas arendada praeguseid teenuseid ja neid juurde luua.

Tuuli Pärtel: Üks tähelepanek: kui juba otsime Sõmera Kodu töötajatele uusi töökohti, hakatakse seda Sõmera Kodu ju ikkagi sulgema! Teine asi: kui viime vastava haridusega inimesed Sõmera Kodust teistesse hooldekodudesse, jäävad sealsed, ilma vastava hariduseta inimesed ju tööta. Tegelikult peaks leidma mingeid paindlikumaid lahendusi. Kogu probleem ja ääremaade tühjenemine ongi tingitud ju sellest, et ei ole töökohti.

Kairit Lindmäe: Üheksa aastat töötukassas töötanud, saan ehk inimeste muret veidi leevendada. Töötukassal on erinevaid meetmeid ja teenuseid mitteerialase oskusega inimeste ümberõpetamiseks ja tööturule tagasi aitamiseks. Ka Sõmera Kodu töötajad, kes ei ole sinna tööle minnes olnud erialase kutse ja väljaõppega, on selle saanud.

Katrin Keso-Vares: Juhin tähelepanu, et Sõmera töötajad on need, kes on hooldekodu sulgemise tõttu siiski kannatajad. Töö kaotamine on šokk, samuti ei pruugi ju kohe uut tööd saada. Kas suurel vallal pole siis võimalik see kompleks riigi käest ära osta?

Ludmilla Siplane: Sõmera Kodu on kavas sulgeda. Mis saab siis neist noortest, kes Kallemäe kooli lõpetavad? Mis saab kodudes elavatest erivajadustega inimestest, kes vajaksid kohta erihooldekodus? Kus nemad elama hakkavad?

Kokkuvõtteks võib seega öelda, et Saaremaa valla volikogu hakkab tegutsema selles suunas, et Sõmera Kodu mitte laiali lammutada.
Kui see aga kuidagi ei õnnestu, saavad seal praegu elavad ja töötavad inimesed võimalikult hea kohtlemise osaliseks. Neile leitakse elamiskohad ja leitakse ka töö.

Print Friendly, PDF & Email