Torgu andis Bulla maja Undrestile arendada (19)

VALLAMAJAST MUUSEUMIKS: Mihkel Undresti kinnitusel säilitab praegune vallamaja sama kuju nagu Carl Bulla selle kunagi ehitas. ARHIIVIFOTO

Torgu vallavolikogu eilsel istungil otsustati vana vallamaja ehk endine õukonnafotograafi Bulla maja anda MTÜ Bulla Maja kasutusse.

Volikogu esimehe Mihkel Undresti sõnul läheb maja mittetulundusühingu kasutusse 30 aastaks. Mõneti kurioossel kombel on kõnealuse MTÜ üheks juhatuse liikmeks Mihkel Undrest ise. Teine juhatuse liige on Carl Bulla nimelise ajaloolise fotograafia fondi president Valentin Elbek.

Mingit huvide konflikti vallavara MTÜ-le kasutada andmise juures iseenesest ei ole, sest volikogu esimees Mihkel Undrest otsuse hääletamisel ei osalenud, vaid taandas end.

Saarte Häälele kinnitas ta, et MTÜ Bulla Maja säilitab kõnealuse maja kahtlemata sellisel kujul nagu Carl Oswald Bulla selle kunagi ehitas. “Sinna tehakse Bulla majamuuseum, kus eksponeeritakse neid töid, mida ta tegi fotoreporterina Venemaal, ja eraldi osana on väljas ka tööd, mis ta tegi Torgu kultuuri jäädvustamisel,” selgitas volikogu esimees. “Nii et sinna tuleb, jah, Bulla majamuuseum.”

Kõnealuse punkti hääletamisel oli Kaupo Vipp volikogu liikmetest ainsana selle vastu, et maja läheb MTÜ kasutusse. Ta tõdes, et tema tegi küll kõnealuse MTÜ põhikirja ja asutamislepingud, kuid algul olnud kokkulepe veidi teisem.

“Et rohkem rõhutakse koduloo osa peale ja et MTÜ-s oleks kohapealt ka koduloouurijad hulgas, aga praegu ta läks niimoodi, et neid seal hulgas ei ole, ja minu arust ei ole see õige,” nentis Vipp.

Kaupo Vipi sõnul on iseenesest hea seegi, et maja ei võõrandatud, nagu volikogu päevakorrapunktis kirjas oli, vaid MTÜ-le anti selle kasutus­õigus. “See tähendab, et otsusesse sai siiski nii palju sisse, et tegevus peab seal järgmisel aastal algama,” kõneles Vipp. “Kui ei alga, siis muutub otsus õigustühiseks,” lisas ta.

Vipp ei ole seejuures vastu, et majast saabki Bulla majamuuseum, sest tuntud fotograafina jäädvustas Bulla Iidel elades siiski palju ka kohalikku kultuuri ja rahvatraditsiooni. “Kuid algne mõte oli majja mahutada ka koduloomuuseum, mida meil ei ole praegu üldse.”

Mingit eraldi tasu MTÜ-l Vipi sõnul endise vallamaja kasutamise eest ette nähtud ei ole. Tasuda tuleb neil vaid jooksvad maja ja kinnistuga seotud ülalpidamiskulud.

Print Friendly, PDF & Email