Muhus hakatakse liiklust rahustama

Muhu vald plaanib järgmisel aastal Pallasmaa küla maaomanike säästmiseks mere äärde viiva tee trassi muutmist.

Saare põhjaosas asuvasse Lepana randa viiva tee elav liiklus on kohalikud murelikuks teinud. Lepana on Muhu üks paremaid ujumisrandu. Populaarsust koguvasse randa viival teel on autode vool aina suurenenud ja tekkinud on ka liiklusohtlikke olukordi.

Pallasmaa külavanema Indrek Võerase sõnul tundub, et inimeste huvi ranna vastu on tõepoolest kasvanud. ”Väga raske on öelda, kas tegemist on turistide või kohalikega,” sõnas Võeras, lisades, et kellegi peale näpuga näidata ei saa.

Pallasmaa küla mure ärakuulanud volikogu arengukomisjon mõistis külarahva probleemi ja tegi vallavalitsusele ettepaneku liikluse rahustamine teemaks võtta. Abiks oleks praeguse mereni viiva tee trassi muutmine ja täiendavate liiklust rahustavate märkide paigaldamine, eesmärgiks oleks pigem just kergliiklejate randa pääsu kergendamine. Praegu hakatakse uue trassi kulgemist maaomanikega kooskõlastama.

Print Friendly, PDF & Email