Vald uuendas Oti tootmisala arendajaga lepingut

Pöide volikogu andis taas nõusoleku sõlmida Kingli Kinnisvara OÜ-ga eelkokkulepe, et viimane saaks taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust Oti tootmisala arendamiseks.

“Võtsime selle otsuse vastu tegelikult juba eelmisel aastal ja oleme endiselt sellega nõus,” ütles volikogu esimees Marina Treima. “Kuna arendaja eelmine kord oma toetusetaotlusele positiivset vastust ei saanud, taotlusvoor on aga uuesti avatud, vaatasime lepingu üle ja uuendasime selles kuupäevi.”

Arendusprojekti eesmärk on rajada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest saadava toetuse abil tootmisalal puuduv taristu ning parendada olemasolevat ja amortiseerunut. Kui kavandatu teoks saab, on seal korralik välisvalgustus, teed ja platsid, tsentraalne kanalisatsioon ja reoveekäitlemine, tsentraalne veesüsteem, tsentraalne küte, kiire interneti püsiühendus, piirdeaed ja elektriinfrastruktuur.

Paremad tingimused võimaldavad sealsetel praegustel ettevõtjatel oma tegevust jätkata ja tootmismahtu suurendada. Samuti saavad alustada uued ettevõtjad.

Eelkokkuleppe sõlmimisega Oti tootmisala taristu rajatiste avaliku kasutamise tagamiseks vallale rahalisi ega muid kohustusi ei kaasne.

Print Friendly, PDF & Email