Rannaselts sai 99 aastaks Sitme lautrikoha hoonestusõiguse (2)

Pöide volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku seada vallale kuuluvatele Sitme ja Sitme paadisadama kinnistule tasuta hoonestusõigus MTÜ Sitme Ranna Selts kasuks tähtajaga 99 aastat.

Hoonestusõigus seatakse kinnistute hooldamiseks ja arendamiseks avalikes huvides. “99 aastat on hoonestusõiguseks maksimaalse pikkusega aeg, mida on võimalik anda,” põhjendas otsust volikogu esimees Marina Treima.

Kuigi esialgu taotles Sitme ranna selts kaht kinnistut vallalt enda omandisse, ei pidanud volikogu seda õigeks. “Omandisse andmine ei ole kuidagi õigustatud,” leidis Treima. “Avalik huvi on seda kohta ka tulevikus näiteks supluskohana kasutada.”

Seltsi kohus on arendada ala avalikes huvides, samuti tagada, et avalikku kasutusse jääks paatide tasuta veeskamise võimalus. Selts peab ka tegema kinnistutel koristus-, parandus- ja heakorratöid vastavalt tervisekaitse nõuetele ja Pöide valla heakorraeeskirjale.

Hoonestajal on õigus nõuda sadamateenuste kasutamise eest mõistlikku tasu, omada kinnistu ostueesõigust ja eesõigust järgmisel perioodil hoonestusõiguse seadmisel. Samuti tohib selts püstitada uusi ehitisi.

Kinnistule jääva ehitise eest, mida ei ole võimalik eemaldada, on maa omanik kohustatud hoonestusõiguse tähtaja möödumisel hoonestajale hüvitist maksma.

Hoonestusõiguse aastatasu on 0 eurot.

Print Friendly, PDF & Email