Koduvägivald tõi rahatrahvi (4)

Eile oli Kuressaare kohtumajas arutusel lähisuhtevägivalla kuritegu, mis pandi toime möödunud aasta 3. oktoobril kella viie paiku õhtul. Meest süüdistati oma tollasele abikaasale kallaletungimises ja kõrist pigistamises.

Asi lahendati kokkuleppemenetluses. Süüdlasele mõisteti rahaline karistus 1050 eurot, mis tuleb tasuda ositi 12 kuu jooksul. Süüdimõistetu ütles kohtus, et praegu on tema suhtlus naisega põgus ja toimub vaid lastega seotud teemadel.

Lisaks määratud rahatrahvile tuleb süüdimõistetul riigituludesse kanda 705 eurot sundraha.

Print Friendly, PDF & Email