Probleemid töösuhetes on pannud nõu küsima

Andmekaitse inspektsioon võttis kokku tänavu kaheksa kuu jooksul nõuandetelefonile tehtud kõned ning selgus, et uue teemana tuntakse huvi tuleval kevadel rakenduva isikuandmete kaitse üldmääruse vastu.

Võrreldes varasemate perioodidega küsitakse enam ka isikuandmete avalikustamise kohta internetis ja meedias, sagedasti valmistab inimestele muret ka isikuandmete kaitse töösuhetes.

Enim esitati nõuandetelefonile helistades küsimusi seoses isikuandmete avalikustamisega internetis ja meedias. Sel teemal helistati 112 korral. Väga suur hulk kõnedest puudutas ka töösuhetega seotud probleeme – kokku pöörduti nõuandetelefonil inspektsiooni poole selliste muredega 98 korral.

Nii tööandjatel kui ka töötajatel oli sageli küsimusi andmete töötlemise õiguspärasuse kohta. Samuti kurdeti, et pärast töötaja lahkumist ei sulge tööandja temanimelist e-posti aadressi.

Sagedasti helistati nõuandetelefonile ka küsimustega video- ja fotokaamerate ning teiste salvestusseadmete kasutamise kohta. Salvestusseadmete kasutamise teemal tehti kaheksa kuu jooksul 77 kõnet, millest suur osa puudutas kaamerate kasutamist töökohal. Helistajate hulgas oli seejuures nii tööandjaid kui ka töötajaid.

Uue teemana küsitakse üha enam ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohta. Eelmise aasta samal perioodil tunti üldmäärusega seonduvate teemade vastu huvi vaid mõnes üksikus kõnes. Tänavu esimese kaheksa kuu jooksul helistati aga üldmäärust puudutavate küsimustega inspektsiooni nõuandetelefonile 31 korral ning selliste kõnede arv näitab seoses määruse rakendamise kuupäeva lähenemisega järjest kasvavat trendi.

Kokku helistati 2017. aasta kaheksa esimese kuu jooksul andmekaitse inspektsiooni nõuandetelefonile 995 korda.Keskmiselt tehakse päevas 5–6 kõnet. Nõuandetelefonil 56 202 341 saab helistada tööpäeviti kell 10–12 ja kell 14–16, sh neljapäeviti kell 10–12 ja kell 14–15.

Print Friendly, PDF & Email