Ehitajatest paistab Saaremaal praegu puudus olevat (18)

Mitmed Saaremaa ehitusfirmad otsivad praegu ehitajaid, kinnitades, et töömahud on kõvasti kasvanud.

ÜKS SUUREMATEST: Parasjagu on Arens Ehitustööde üks suuremaid objekte Kihelkonna hooldekodu laiendus. Töö on käsil Ivar Singil ja Reino Leppikul.
MAANUS MASING


Pea täpselt ühel ajal on oma töökuulutuse üles riputanud nii Arens Ehitustööd, Kuressaare Ehitus kui ka EBC Ehitus. Tööd pakutakse seejuures nii üldehitajaile, abitöölistele kui ka üleüldise nimetaja all ehitustöölistele. Põhjus on kõigil üks – töömahud on suurenenud.

Objekte üle Eesti

Kuressaare Ehitus ootab oma kollektiivi ehitajaid, kes saavad hakkama kõigega, alustades vundamendist ja lõpetades katusega. Kindlasti peab tulevane töötaja oskama lugeda ehitusjooniseid, suutma iseseisvalt mõelda ja oma tööd planeerida. Kasuks tuleb juhiloa olemasolu, kuna Kuressaare Ehituse objektid asuvad üle Eesti laiali. Sarnane lugu paistab olema teistelgi ehitusfirmadel.

Arens Ehitustööd OÜ juhatuse liige Olari Aavik tõdes, et neil läheks tarvis koguni kümmekonda kogemustega ehitusmeest ja lisaks abitöölisi. “Töömahtude kasv ongi tinginud vajaduse,” kinnitas ta. “Meediast on kuulda, et ehitusmahud on võrreldes aastatagusega viiendiku võrra tõusnud, ja seda on tunda ka Saaremaal.”

Ehitusturul on Aaviku sõnul praegu selline aeg, et ehitatakse palju ja tööpuudust ehitajatel pole, pigem on firmadel puudus ehitajatest. Samuti võib tema sõnul nende firma näitel öelda, et vahepeal on koju tulnud ka Soome ehitajaks läinud mehi, kuid on esinenud ka vastupidiseid olukordi.

Tööpäevad on töised

Arens Ehitustööd tegeleb üld­ehituse ja KVVK-töödega ehk kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse ja kanalisatsioonitöödega põhiliselt Saaremaal. Tõsi, objekte on neil ka mandril ja Hiiumaal. Praegu on nende suuremad objektid Kihelkonna hooldekodu laiendus ja paari korterelamu rekonstrueerimine. Just saadi ühele poole Saaremaa ühisgümnaasiumi ühiselamu ehitustöödega.

Hetkeseisuga on neil töötajaid kolme- ja neljakümne inimese vahel. Kui nüüd kümmekond juurde leiaks, nagu hädasti vaja, kasvaks kollektiiv ühekorraga tublisti. “Otsime erineva kvalifikatsiooniga töötajaid, nii oskus- kui ka abitöölisi,” selgitas Olari Aavik. “Kindlasti on võimalik töö käigus juurde õppida, endal peab lihtsalt tahtmist ja indu olema.”

Tööpäevad on Aaviku sõnul nende juures kahtlemata töised. Ajaliselt kestab tööpäev kella kaheksast viieni ja sisaldab ka lõunapausi.

Palganumbrit ta leheveergudel välja tuua ei soovinud, kuid kinnitas, et see on konkurentsivõimeline vastavalt töölise kvalifikatsioonile ja oskustele.

Print Friendly, PDF & Email