Ülevaade tegemistest

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja

• Osalesin Saare maakonna Memento ühenduse kutsel kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäeval Pilistveres.
• Võtsin osa Saaremaa reumaühingu traditsioonilisest käimispäevast Tervisepargis.
• Osalesin Kuressaare Hoolekande hallatava sotsiaalmaja 15. sünnipäeva tähistamisel.
• Septembri esimestel päevadel olin ka sel aastal vabatahtlikuna abiks politseile ja aitasin laste kooliteel turvalisust tagada.
• Sotsiaalosakonna kohtumisel piirkonnapolitseinikuga arutasime ühiseid muresid ja võimalikku koostööd.
• Osalesin Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu koosolekul ja Kuressaare hambapolikliiniku nõukogu koosolekul.
• Kohtusin Saaremaa puuetega inimeste koja esindajatega, et rääkida järgmise aasta plaanidest ja koostöövõimalustest uues vallas.
• Saaremaa vallas sotsiaalvaldkonda reguleerivad õigusaktid said lõplikult vormistatud ja volikogudesse suunatud. Tegemist on eelnõudega ja uued õigusaktid hakkavad kehtima alates 1.01.2018.

Tiit Kaasik
projektijuht

• Hea on teatada, et on asutatud OÜ Digisaar, mis kuulub 100% kohalikele omavalitsustele. Selle ettevõtte asutamisega loodame luua Saare- ja Muhumaale nüüdisaegse IT-taristu, mis annab meile kõigile kvaliteetse ja kiire internetiühenduse. Praeguseks on huvitundjaid juba üle 750, mis on hea tulemus. Loe lähemalt www.digisaar.ee.
• Augusti lõpus toimus koosolek, kus linnavalitsus tegi viimased ettepanekud Kuressaare staadioni ja mere vahelise ala eskiislahenduse osas. Kui see kunagi teoks saab, on Kuressaares väga omanäoline ja mitmekülgsete funktsioonidega staadion. Staadionit saab siis kasutada sportimiseks, kultuuriürituste läbiviimiseks jm.
• Linnavolikogu on võtnud vastu otsuse, millega asutatakse SA Saare Arenduskeskus. Pärast asutamist praegu tegutsev SA Saaremaa Arenduskeskus ja asutamisel olev sihtasutus ühinevad ning Saaremaale jääb üks sihtasutus, mille asutajaõigusi täidavad edaspidi Saaremaa vald ja Muhu vald.
• Linnavalitsuse eestvedamisel toimus 11. septembril linnavalitsuse liikmete ja OÜ Elektrilevi esindajate kohtumine, kus arutasime, et elektrikatkestusi toimub liiga tihti ja et katkestuste ajal tuleb infot operatiivsemalt jagada. Viimane on oluline, et saaksime teavitada oma allasutusi ja anda infot ettevõtjatele, kellele rikked põhjustavad ka otsest kahju.

Mart Mäeker
abilinnapea

• Kuna kõigist ehitatud objektidest on palju kirjutatud ja räägitud, ei hakka ma objektidel ja nende maksumustel täpsemalt peatuma. Arvan, et linnas ringi liikudes ja järele mõeldes saab igaüks aru, mis viimastel aastatel linnaruumis on toimunud. Igal juhul on investeeritud tänavate ja kõnniteede uuendamisse rohkem rahalisi vahendeid kui kunagi varem. Maksimaalne võimalik investeeringute maht tänavatesse ja kõnniteedesse on aastas 3 miljoni euro ringis ja sellises suurusjärgus on see ka 2017. aastal. 2018. aastal peaks investeeringute maht olema 3,5 miljonit eurot, sisaldades kesklinna, Lossi tänava ning Karja ja Torni tänava vahelise lõigu rekonstrueerimist. Selliste investeeringute puhul on üheks piirajaks kindlasti raha, teisalt piirab ehitusvõimsus ja arvestada tuleb ka sellega, kuidas suvisel ehituse ajal liiklust korraldada. Järgnevad investeeringud Kuressaare linna tänavatesse peaksid olema vähemalt 1,5 miljonit eurot aastas, siis suudetakse tänavaid uuendada vajalikus tempos. Järjekorda ootavad Talve ja Aia tänav.
• 2016. aastal rajatud uutele parklatele Kitzbergi ja Torni tänaval lisanduvad peagi parklad Staadioni ja Kaevu tänaval ning lähiajal jõutakse seal asfalteerimiseni.
• Linnaruumi kujundamisel pean oluliseks, et alustati tööd kortermajade õuealade teemaplaneeringuga ja taastati toetused õuealade korrastamiseks. Kui korteriühistud panustavad oma õuealade korrastamisse, siis peab ka omavalitsus võimaluste piires toetama.
• Rahul ei saa olla kolemajade likvideerimise tempoga, milleks on ühe maja kordategemine aastas. Kui muinsuskaitse ei hakka vaatama laiemat pilti ja tegema valikuid, mis on väärtuslik ja mis mitte, siis tõenäoliselt laguneb enamus majadest enne ära, kui riik või kodanikud leiavad raha nende kordategemiseks.
• Kui üldiselt võib tööde toimumise aja ja kvaliteediga rahul olla, siis Tallinna tänava rekonstrueerimise meepotis on täna veel üks tõrvatilk: nimelt ei ole me tähtaegselt suutnud paigaldada bussi-
ootepaviljone. Kuna lepingupartner ei suutnud nõutava kvaliteediga tööd tähtajaks valmis saada, siis lõpetasime lepingu ja alustasime uue lahenduse otsimist. Eeldatavalt jõutakse bussipaviljonid paigaldada hiljemalt kahe kuu pärast. Mis puudutab liigseid STOP-märke Tallinna tänaval, siis selle kohta on tellitud ehitusjärgne ekspertiis, mis valmib oktoobri alguseks.

Print Friendly, PDF & Email