MUHU UUDISSED: Aa aukudest ja uie aa ehitusest

Vanavarakoguja Johannes Jans olli eluaegas, lisemale saa voasta iest ütlen, et teene kadagas Muhu soare pial oo Muhu naene. Näh, tark mies olli, äe tabas. Oogid ju nõnna. Niisamma sitke kut kadagas, niisamma sitke oo koa emane inimene, olga ta siis siia soare piale luodud või tuo­dud. Kui ikka täma tahab sis inge jäeda, siis oo taal kangust taris.

Voata või seda Nuudi Innat. Võttis äkist kätte ja tulli lõhkudes langevarjuga taevast mua piale. Kut nuor tüdrik. Olli isegid omal ühe tüiti tõve sellega ää tohterdan. Ja ise köib ikka muikus näoga rinki ja ep arva sest midagid, et ta ühe tulisema kange vägitükiga oo akkama soan.

Ja ühe teese vägitükiga oo akkama soan üks karikond lasteaalaste emasid – Sirle, Pille, Piret ja Liisi. Neh akan ju mudud esteks ikka ühele ja siis teestele koa silma, et lasteaida oleks taris juure osta mõned uied jalgrattakiivrid. Mudud, võiks ju aliseda, et direktur kuule, aa nüid jalad kõhu alt välja ja küsi vallast raha, aga sie põleks ju pooleskid põnev mitte. Ulka põnevam olli nende mie­lest korralda Muhu kohvikutepääva aegas Tie­lõpu pannkuogikohvik. Neh sial nad siis vihtusid masu kolm pesukausitäit taenast ää küpseta. Oleksid vielgid küpsetan, aga kanad es jõva änam rohkem muneda mitte. Ja sellesamma kuogimüima raha iest nad siis ostsidkid kiivrid.

Aga kui kiivrid käe, siis mis tulli välja?! Sina kallis aeg – raha jähi üle! Aga sie olli juba korra lasteaa jäuks korjatud ja nüid tulli uiesti lahtiste silmdega rinki köia, et mis siis soaks viel ette võtta. Ja silma jähid aa augud. Neh, võrkaal oo mitmes kohtas augud sihes ja sedaviisi võib juhtu, et mõni massakas lihtsalt räntsima lähäb. Aga just uie aa jägu põle koa raha üle jäen mitte. Ikka ühna tugevast tulli puudu. Neh, võis ju jällegid aliseda, et direktur kuule, aga ulka põnevam oo jällegid tükkis algata raha korjamine. Nõnna naad siis nüid kutsuvadkid rahvast üles annetama raha Muhu lasteaa ümber uie aa ehituse jäuks.

Tuleva voasta soab Muhu lasteaid viiekümne voastaseks ja ine kui kena oleks, kui seks aaks oleks uus aid koa juba valmis. Kui mõne voasta iest sai Muhus omale pasturaadi katussekiva osta, siis nüid soab osta tüki aida Muhu lasteaa ümber. Puru vägev ju teesekorra sialt kaudu minna ja mõtelda, et inä, mo pissike juipp oo koa siis kuskil teeste vahel. Et kis nüid tahaks aidata, siis rahasid soab kanda kontu piale EE251010031635009228 (Pille Tamm).

Olge munuksed ja aitüma juba ette kõikidele, kis nüid raha üle kandma lähtvad!

Print Friendly, PDF & Email