Linnaeelarvest saab projektitoetust taotleda

10. oktoobrini (kuni kell 12) saab linnaeelarvest taotleda toetust hariduse ja noorsootöö, kultuuri-, spordi- ning sotsiaalse suunitluse ja terviseedendamisega seotud üritustele ja projektidele. Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga.

Aasta märksõnad on laste ja noorte kultuuriaasta ning uutele üritustele avatud linnaruum. Toetatakse Kuressaares toimuvaid ja linna mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavaid sädeprojekte, millel on potentsiaal tõusta märgiliseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb linnavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas (https://haridus.kuressaare.ee/projektid/) vormikohane taotlus (sisselogimine ID-kaardi või mobiili-ID-ga). Lisainfo: Helen Vainula, tel 45 50 526 (haridus- ja noorsootöö valdkonna projektid), Heli Jalakas, tel 45 50 557 (kultuuri- ja spordivaldkonna projektid), Monika Sarapuu, tel 45 50 532 (sotsiaalvaldkonna ja terviseedendamise projektid).

Print Friendly, PDF & Email