KS lühidalt

Haljastusjäätmeid saab üle anda tasuta
Alates 2. oktoobrist saavad Kuressaare linna elanikud (rahvastikuregistri järgselt) puulehti ja muid biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid Kudjape jäätmejaamas ära anda tasuta, juhul kui haljastusjäätmete hulgas ei ole muud prügi. Haljastusjäätmed tuleb toojal endal jäätmejaama kaalumaja juures lahtiselt vastavasse konteinerisse panna ning operaator kontrollib, et haljastusjäätmete hulgas ei oleks muid jäätmeid. Palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi. Lisainfo: kudjapejaatmejaam.ee või tel 45 28 090.

Uued kohanimed
Linna nimekomisjon tegi ettepaneku nelja kohanime määramiseks. Pikk tn 23 kinnistu ees asuva bussipeatuse kohanimeks soovitatakse kinnitada Kauba ja Tallinna tn 82 kinnistu ees asuvale bussipeatusele Roonimäe. Liikluspinnale, mis algab Sikassaare teelt ja kulgeb kuni Kuressaare Ehituse kinnistuni aadressil Pikk tn 79a, soovitatakse määrata liikluspinna kohanimi Pikk põik. Paatide randumiskohale ehitatavale kalasadamale, mis asub Kaluri tee L1, Abaja tn L2 ja Tori jõe katastriüksustel, soovitatakse määrata väikekoha nimi Tori jõesadam.

Kaardimaterjal linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis “Ametlikud teated”. Kohanimede määramise otsustab linnavolikogu 12. oktoobri istungil.

KG ujulas saab tasuta ujuda
Kuressaare elanikuks registreeritud puudega inimesed ning Kuressaare lasteaedade ja päästeameti töötajad saavad kasutada Kuressaare gümnaasiumi ujulat 1. oktoobrist kuni aasta lõpuni tasuta. Eelregistreerimist ei ole, kaasa võtta ka ujumismüts ja pesemisvahendid. Lasteaedade töötajad saavad ujulat tasuta kasutada esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19–20, päästeameti töötajad kolmapäeviti kell 18–19 ja puudega inimesed pühapäeviti kell 14–16. Puudega inimestele on kohapeal ka juhendaja (v.a 15.10, 19.11, 10.12) ja neil, kes vajavad ujulasse minekuks transporti, palume sellest anda teada neljapäeviti kell 10–15 telefonil 58 242 318 (Lea Kruusmägi).

Diabeedialased koolitused
Eesti laste diabeedi ühing (ELDÜ) korraldab Kuressaare linnavalitsuse II korruse suures saalis 29. septembril kell 13 diabeedisensori ja insuliinipumba koolituse. 30. septembril kell 13 toimub Kuressaare ametikoolis piisava huviliste hulga korral veresuhkru-sõbraliku toidu valmistamise ja tervisliku söömise koolitus, mille viib läbi toitumisnõustaja Maire Vesing.

Registreerumiseks palume saata e-kiri aadressil info@lastediabeet.ee. Lisainfo: Reelika Kubjas, e-meil reelikakub@gmail.com, tel 51 39 841.

Hea Kuressaare Pargi lasteaia vilistlane!
Seoses Pargi lasteaiale uue maja ehitamisega oled oodatud külastama vana maja 3. oktoobril kell 16-18.
Sinu Pargi Lasteaed
Info telefonil 5560 4688

Print Friendly, PDF & Email