Huvihariduse ja -tegevuse toetus

Kuressaare linnavalitsus kuulutas välja konkursi huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse jagamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad või Kuressaare linnavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus on seotud Kuressaare koolides õppivate noortega. Toetust eraldatakse 7–19-aastaste laste ja noorte huvitegevusvõimaluste laiendamiseks ja uuenduslike meetodite rakendamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 2. oktoobril kell 11 esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus (blanketi leiab linna kodulehelt ja linnavalitsuse haridusosakonnast). Täpsem info linna kodulehel www.kuressaare.ee rubriigis “Ametlikud teated”.

Print Friendly, PDF & Email