Saarlasteni jõuab tasuta koolituste projekt

Tartu rahvaülikooli projekti “Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis“ raames jõuavad ka Saaremaale tasuta koolitused.

Eesti elanike õppimis- ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks mõeldud projekt toimub koostöös kaheksa vabaharidusliku koolituskeskusega, mille hulgas on ka MTÜ Saaremaa Õppekeskus.

Eesti tööturul on palju nii töötavaid kui ka mittetöötavaid vähemate võimaluste ja madala konkurentsivõimega täiskasvanuid, kes pole koolitustel kordagi osalenud. Madala kvalifikatsiooniga inimeste osalus elukestvas õppes on väike ning täiendus- ja ümberõpe ei jõua sageli seda vajavate sihtgruppideni.

Selle olukorra leevendamiseks on koostatud spetsiaalne koolitusprogramm, mis koosneb õpioskuste, koostööoskuste ja suhtlemisoskuste arendamisest. Tasuta koolitustel tehakse kõik, et luua osalejaile esmane positiivne õppimiskogemus ja püütakse murda arusaama, et õppimine on noorte jaoks. See innustab neid jätkama teistel koolitustel või tasemeõppes.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatud koolitused toimuvad 11 maakonnas, sealhulgas Kuressaares, ja aastail 2017–2019 on kavas koolitada 530 inimest.

Print Friendly, PDF & Email