LUGEJA KIRI: Kas mul peavad olema tõstukijuhi load või …

Kas mul peavad olema tõstukijuhi load või tunnistus, kui tahan tõstukijuhina töötada? Töötamine toimuks ettevõtte territooriumil, maanteel sõitma ei peaks.

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Erinõudeid tõstukijuhtide koolitusele ja lubade või tunnistuse olemasolule töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides kehtestatud ei ole. Tõstukijuhile tuleb tööle asumisel korraldada juhendamine ja väljaõpe nagu ka kõikidele teistele töötajatele. Juhendamine tuleb läbi viia kirjaliku ohutusjuhendi alusel, mis on koostatud tõstuki kasutusjuhendi põhjal. Samuti tuleb uuele töötajale korraldada praktiline väljaõpe kogenud töötaja juhendamisel. Juhendamise ja väljaõppe  kavandamisel tuleb läbi mõelda, kas ettevõttes on olemas inimene, kes oskab juhendamise ja väljaõppe läbi viia. Juhendamise läbiviija peab oskama ka näiteks uue töötaja küsimustele vastata.

Samuti peab juhendaja olema pädev, st omama reaalset tõstukiga töötamise kogemust. Kui ettevõttesse tuleb tööle uus tõstukijuht ja ei ole piisavate kogemustega inimesi, kes saaksid teda asjakohaselt juhendada ja välja õpetada, tuleks tõstukijuhti koolitada koolitusasutuses. Edaspidi saab juba koolituse läbinud tõstukijuht vajadusel uusi kolleege juhendada ja välja õpetada.

Ettevõte ise võib kehtestada nõude, et tõstukitega töötavad töötajad peavad olema läbinud koolituse ja omama tõstukijuhi lube või tunnistust. Kuna tõstukiga töötamine võib põhjustada ohtu nii tõstuki kasutajale kui ka teistele töötajatele, on paljud ettevõtted selle nõude ka kehtestanud.

Lisaks eelnimetatud määruse nõuetele tuleb jälgida, et juhul kui tõstukijuht osaleb liikluses Eesti teedel, peab tal olema kasutatavale tõstukile vastava kategooria juhtimisõigus.

Print Friendly, PDF & Email